DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/avhandling/forskning-pa-schemat-ger-engagerade-elever/

Forskning på schemat ger engagerade elever

Elever som får delta i naturvetenskapliga forskningsprojekt blir mer engagerade och positivt inställda till naturvetenskap, det visar en avhandling vid Umeå Universitet.

Högstadieelever som får möjlighet att delta i naturvetenskapliga forskningsprojekt jobbar engagerat och får positiva upplevelser av både projektet och NO-undervisningen kring det. Elevens entusiasm hänger i högre grad samman med hur läraren lägger upp undervisningen än med elevens motivation för naturvetenskap före projektet, detta visar Jenny Hellgren i sin avhandling vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå Universitet.

jenny_hellgren150x180

Jenny Hellgren

– Min studie visar att undervisning som innehåller forskning passar alla elever och kan locka fler elever till att fördjupa sig i naturvetenskap, något som både skolan och samhället efterfrågar. Eleverna uppskattar särskilt mycket att arbeta praktiskt, att använda ett undersökande arbetssätt och att lära sig mer om hur naturvetenskap är ”på riktigt”, säger Jenny Hellgren.

I sin avhandling ger Jenny Hellgren förslag på vad man kan fokusera på när forskning eller aspekter av forskning introduceras i skolan.

– En bra idé är att låta eleverna arbeta med en forskningsfråga som är kopplad till deras vardag. Eleverna i min studie fick genom projektet Forskarhjälpen–Medicinjakten möjlighet att hjälpa forskare vid Umeå universitet att leta bakterier som kan bidra till att utveckla nya typer av antibiotika. En annan viktig aspekt är att låta arbetet fortgå under en längre tid för att eleverna ska få kontinuitet över ett flertal lektioner och tid att bygga upp ett intresse och vänja sig vid ett arbetssätt, säger Jenny Hellgren.

Forskarhjälpen koordineras av Nobelmuseet i Stockholm och är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. Nu är Forskarhjälpen inne på det sjätte projektet. I år får skolor delta i forskning inom elektronisk musik genom att delta i projektet Forskarhjälpen–Musikjakten.

Läs även:

Nobel Medal for Physiology or Medicine

“The Nobel Medal for Physiology or Medicine”. Nobelprize.org, Nobel Media

Kända och okända nobelpris

Det är 900 personer som tilldelats Nobelpriset. Men vilka är de största, för allmänheten okända, upptäckterna och finns det några priser som helst inte borde ha delats ut?

 

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT

 • Lundaforskarna utvecklar alternativ till djurförsök.Datormodeller kan ersätta djurförsök

  Datoriserade beräkningsverktyg som används vid riskbedömningar av läkemedel kan i framtiden ersätta djurförsök. Detta visar en avhandling vid Umeå universitet.

 • forskning_eleverForskning på schemat ger engagerade elever

  Elever som får delta i naturvetenskapliga forskningsprojekt blir mer engagerade och positivt inställda till naturvetenskap, det visar en avhandling vid Umeå Universitet.

 • Sara Thulin Hedberg.Bakterier förlorar på antibiotikaresistens

  Forskning från Örebro universitet visar antibiotikaresistensen hos meningokockbakterien inte har ökat i Sverige de senaste 15 åren. Resultaten av studien som gjorts av Sara Thulin Hedberg tyder på att dessa bakterier inte har någon nytta av att tåla antibiotika.

 • Signaler från receptorerna i EGFR-familjen reglerar cellprocesser som metabolism, proliferation, differentiering och överlevnad. Signalvägen är ofta störd vid olika cancerformer.Tillväxtsignaler får inte tumörer att växa

  Forskning från Umeå universitet visar att två receptorer för tillväxtfaktorer som vanligtvis spelar en viktig roll för tumörtillväxt verkar ha motsatt effekt vid njurcancer.

 • 4202155856.jpgFelveckade proteiner kan bli nya antibiotika

  Proteiner som veckas i närvaro av en blandning av oljesyra och enzymet lysozym får nya egenskaper som kan användas som antibiotika visar forskning från Umeå universitet.

 • Jag fokuserade forskningen på två proteiner som var högt uttryckta i levern och som interagerade med läkemedel”, säger Gustav Ahlin.Datorn förutsäger hur vi reagerar på läkemedel

  En nyutkommen avhandling från Uppsala universitet beskriver hur datorbaserade in silico-metoder kan användas för att förutsäga interaktioner mellan läkemedelsmolekyler och farmakologiskt viktiga transportproteiner.

 • Forsakrna hoppas kunna utveckla ett vaccin som klamydia som kan ges via näsan.Klamydiavaccin i näsan snart verklighet

  Immunförsvaret låter klamydiabakterier som tagit sig in i kroppen härja fritt visar en ny studie. Det går heller inta att vaccinera mot infektionen med injektioner. Men nu tror sig forskarna vara nära utvecklingen av ett vaccin som kan ges som nässpray eller vaginalkräm.

 • 2114642193.jpgAminosyra indikerar Alzheimers åratal i förväg

  Dimitri Zylberstein vid Göteborgs universitet har använt blodprover från 1 500 kvinnor för sin studie. De högsta nivåerna av aminosyran innebar mer än dubbelt så stor risk att utveckla Alzheimers, jämfört med de kvinnor som hade lägst nivåer.

 • Marie LundholmBovar bakom diabetes funna

  Marie Lundholm har identifierat ytterligare två genvarianter som kan bidra till utvecklingen av ungdomsdiabetes.

 • Inlåsta vita blodkroppar hämmar inflammation

  En ny avhandling visar att inflammationer kan hämmas, genom att hindra immunförsvarets vita blodkroppar att lämna blodkärlen.