DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/bransch/stamceller-fokus-pa-transatlantiskt-mote/

Stamceller i fokus på transatlantiskt möte

Toppforskare diskuterade framtidens terapier på SALSS. På bilden ses från vänster Eckard Alt, från cellterapiföretaget Ingeneron, Mahendra Rao, New York stem cell foundation, Pranela Rameshwar, New Jersey Medical School och Urban Lendahl, Karolinska institutet.

Temat för det pågående svensk-amerikanska mötet SALSS, Swedish American Life Science Summit i Stockholm är Framtidens medicin. Av talarna att döma står den att finna i cellbaserade behandlingar, inte minst inom stamcellsterapin.

Forsningen och utvecklingen inom området har gått snabbt framåt och nu har man inte bara ett modellsystem med stamceller där man kan studera åldrandets alla steg. Man har också lärt sig hur man kan backa vuxna celler tillbaka till stamcellsstadiet, en upptäckt som belönades med 2012 år nobelpris i fysiologi eller medicin.

Under en paneldiskussion första dagen av SALSS konstaterades dock att stamcellsområdet lockar många lycksökare och att det också sker en hel del dålig forskning på området.

– Alla vill framåt och det råder en stor stress inom området. Många gör olika saker på olika håll och vill nå snabba resultat. Det har bland annat lett till en medicinsk turism där människor åker till bland annat Kina och Filippinerna för att få behandlingar som inte är godkända av regulatoriska myndigheter. Det i sin tur leder till anekdotisk bevisning om vad som fungerar och inte utan bakomliggande vetenskapliga studier, sade Pranela Rameshwar, professor vid New Jersey Medical School.

Sammantaget var dock samtliga i panelen eniga om att stamcellsterapiområdet har stor potential och innebär unika möjligheter att bota svåra sjukdomar och borga för ett friskt åldrande. Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet siade om utvecklingen:

– Jag tror att Parkinsons sjukdom kan vara nästa mål för stamcellsterapi. Samtidigt ska man komma ihåg att de neurodegenerativa sjukdomarna är ett komplext territorium. Man har bland annat sett att det finns en ökad risk för tumörbildning vid stamcellsterapi, så det gäller att ha realistiska förväntningar, sade Urban Lendahl.

Ytterligare en fråga är hur man ska få betalt för den typen av behandlingar. Bland annat väcktes frågan om industrin är redo att inkludera regenerativ medicin i sina portföljer.

– Big Pharma vill ge sig in i stamcellsområdet, men är rädda för ansvarsfrågan. Om den akademiska utvecklingen inom området fortsätter tror jag dock att de är redo att hoppa på båten, sade Pranela Rameshwar.

Doktor Mahendra Rao, konsult inom regenerativ medicin på New York stem cell foundation påpekade att alla stamceller inte är likadana och att den snabbaste vägen till klinik antagligen går via autologa stamceller.

– Att skörda kroppsegna celler, behandla dem och sedan återföra dem är den mest skonsamma behandlingen. Jag tror att industrin kan ha en stor inverkan på hela stamcellsområdet och att deras medverkan är nödvändig för fortsatta framsteg. I dag finns nio stamcellsbaserade produkter godkända av FDA, och de kan bli fler, sade Mahendra Rao.

Årets upplaga av SALSS var den tionde i ordningen och innehöll förutom paneldiskussioner ett antal företagspresentationer. Bland de svenska företag som presenterande fanns enzymbolaget Genovis, medicinteknikbolaget Bactiguard och cancervaccinbolaget Immunicum.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT

 • Anders-Lönnberg-468x200Lönnberg om EMA: Vi har ett bra erbjudande

  I potten: utländska investeringar, mängder av jobbtillfällen och tusentals bokade nätter på svenska hotell. Igår fattade regeringen beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA ska omlokaliseras till Sverige. Ett omfattande kampanjarbete väntar.

 • labb-200-x-140Spago till nästa fas

  Går vidare till regulatoriska studier med en utvald formulering av kontrastmedlet Spago Pix.

 • kliniska-studier-lakare-patient-468x200Många projekt i klinisk fas

  Antalet projekt i klinisk utveckling hos svenska läkemedelsbolag nådde under det gångna året toppnoteringen 144. Det meddelar Sweden Bio i årets pipeline-rapport.

 • pengar_och_forskning482x200Life science prioriterat av regeringen

  Life science är ett högt prioriterat område för den sittande regeringen. Det lyfter stiftelsen Forska Sverige fram i sin årliga statusrapport.

 • Cecilia LunellTrepartsöverläggningar – den viktigaste parten saknas

  Trepartsöverläggningarna bygger på goda intentioner men behöver utvecklas för att fullt ut komma Sveriges patienter till gagn, skriver Cecilia Lunell, kommunikationskonsult på Narva.

 • Under åren 2007-2015 deltog totalt cirka 12 500 svenska patienter i GSK-finansierade vaccin- och läkemedelsstudier.Prefer – om patienten själv får välja

  Vid godkännande av ett läkemedel ska nyttan av läkemedlet vara större än riskerna för den genomsnittliga patienten. Nu startar projektet Prefer som ska utvärdera när och hur patienters preferenser kring risk och nytta bör ingå i beslut om läkemedel.

 • Möte200x140Ska förebygga sjukdomar i EU

  En ny styrgrupp ska hjälpa EU:s medlemsländer att arbeta förebyggande mot kroniska, icke-smittsamma sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes.

 • pengar-kronor-betala-468x200Vill se prisökning från 0 till 85000

  Ett förslag om höjning av Läkemedelsverkets avgifter väcker oro i branschen, bland annat för hur antalet kliniska studier i Sverige kan påverkas. Störst skillnad blir det för icke-kommersiella studier där avgiften för en ansökan om klinisk prövning enligt förslaget ska höjas från noll till 85 000 kronor.

 • dollar_200x140Skandinavien lockar till sig life science-investeringar

  Totalt har 2,4 miljarder dollar, motsvarande 22 miljarder kronor, investerats i skandinaviska life science-bolag under lite mindre än två år. Det visar en ny rapport från Industrifonden.

 • kompass-468-x-200Målet inte längre viktigast

  Den nationella läkemedelsstrategin ska ta tag i angelägna frågor inom läkemedelsområdet. Men främst erbjuder den en arena för samtal och möten. Life Science Sweden har talat med statssekreterare Agneta Karlsson som leder arbetet och Lif som sitter med i högnivågruppen.