DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/bransch/stora-utmaningar-for-branschen/

Stora utmaningar för branschen

Många åsikter om framtidens life science-industri på SALSS.

Bättre innovationsklimat, nya finansieringsmodeller och alternativa sätt att samarbeta – inledningen på årets Swedish american life science summit var vikt åt framtidens life science-industri.

— Med nya globala sjukdomsmönster och en ökande andel av befolkningen som drabbas av diabetes och andra livsstilssjukdomar ställs krav på individualiserade medicinska behandlingar, både vad gäller läkemedel och fysisk aktivitet och livsstil, sade förmiddagens första talare Carl Johan Sundberg, Karolinska institutet.

Socialminister Göran Hägglund konstaterade att life science-sektorn är en nyckelsektor där utecklandet av innovationer har en kritisk roll. Han påtalade också Sveriges internationellt framstående roll inom området, men belyste samtidigt det faktum att det behövs åtgärder för att behålla den framstående positionen.

— Bland annat presenterar regeringen en nationell innovationsstrategi hösten 2012 och i detta nu fattas beslut om en nationell läkemedelsstrategi med syfte att bland annat öka kostnadseffektiviteten i läkemedelsanvändningen, sade Göran Hägglund.

Mest debatt blev det dock under Richard Bergströms, vd på den europeiska läkemedelsmyndigheten Efpia, presentation av hur life science-industrin ska möta morgondagens utmaningar. Han konstaterade att nya typer av samarbeten, exempelvis mellan den privata och den offentliga sektorn, måste komma till stånd.

— Dessutom kan inte enskilda företag längre hålla på sin kunskap och sina molekyler. För att lyckas ta fram ny läkemedel i framtiden måste företagen poola sina tillgångar, sade Richard Bergström.

Många bland åhörarna höll med honom, men en hel del var av en annan åsikt och menade att satsning på enskilda entreprenörer snarare än stora samarbeten är vägen att gå för att skapa ett innovativt klimat och nya produkter.

Utmaningarna för framtidens life science var också ämnet för förmiddagens avslutande paneldiskussion. Fokus var lösningar snarare än problem och paneldeltagarna som representerade både industrin och akademin gav alla olika förslag utifrån sina egna erfarenheter.

— En stor del av de läkemedel som finns på marknaden idag har inte testats på kvinnor. Flera av dem har dragits tillbaka eftersom de har visat allvarliga biverkningar hos kvinnor. Ett sätt för läkemedelsindustrin att överleva i framtiden är att inte ta fram läkemedel som bara utvecklats för 50 procent av befolkningen, sade Florence Haseltine, grundare av Society for woman’s health research.

Årets Swedish american life science summit är det sjunde i ordningen.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT

 • Anders-Lönnberg-468x200Lönnberg om EMA: Vi har ett bra erbjudande

  I potten: utländska investeringar, mängder av jobbtillfällen och tusentals bokade nätter på svenska hotell. Igår fattade regeringen beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA ska omlokaliseras till Sverige. Ett omfattande kampanjarbete väntar.

 • labb-200-x-140Spago till nästa fas

  Går vidare till regulatoriska studier med en utvald formulering av kontrastmedlet Spago Pix.

 • kliniska-studier-lakare-patient-468x200Många projekt i klinisk fas

  Antalet projekt i klinisk utveckling hos svenska läkemedelsbolag nådde under det gångna året toppnoteringen 144. Det meddelar Sweden Bio i årets pipeline-rapport.

 • pengar_och_forskning482x200Life science prioriterat av regeringen

  Life science är ett högt prioriterat område för den sittande regeringen. Det lyfter stiftelsen Forska Sverige fram i sin årliga statusrapport.

 • Cecilia LunellTrepartsöverläggningar – den viktigaste parten saknas

  Trepartsöverläggningarna bygger på goda intentioner men behöver utvecklas för att fullt ut komma Sveriges patienter till gagn, skriver Cecilia Lunell, kommunikationskonsult på Narva.

 • Under åren 2007-2015 deltog totalt cirka 12 500 svenska patienter i GSK-finansierade vaccin- och läkemedelsstudier.Prefer – om patienten själv får välja

  Vid godkännande av ett läkemedel ska nyttan av läkemedlet vara större än riskerna för den genomsnittliga patienten. Nu startar projektet Prefer som ska utvärdera när och hur patienters preferenser kring risk och nytta bör ingå i beslut om läkemedel.

 • Möte200x140Ska förebygga sjukdomar i EU

  En ny styrgrupp ska hjälpa EU:s medlemsländer att arbeta förebyggande mot kroniska, icke-smittsamma sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes.

 • pengar-kronor-betala-468x200Vill se prisökning från 0 till 85000

  Ett förslag om höjning av Läkemedelsverkets avgifter väcker oro i branschen, bland annat för hur antalet kliniska studier i Sverige kan påverkas. Störst skillnad blir det för icke-kommersiella studier där avgiften för en ansökan om klinisk prövning enligt förslaget ska höjas från noll till 85 000 kronor.

 • dollar_200x140Skandinavien lockar till sig life science-investeringar

  Totalt har 2,4 miljarder dollar, motsvarande 22 miljarder kronor, investerats i skandinaviska life science-bolag under lite mindre än två år. Det visar en ny rapport från Industrifonden.

 • kompass-468-x-200Målet inte längre viktigast

  Den nationella läkemedelsstrategin ska ta tag i angelägna frågor inom läkemedelsområdet. Men främst erbjuder den en arena för samtal och möten. Life Science Sweden har talat med statssekreterare Agneta Karlsson som leder arbetet och Lif som sitter med i högnivågruppen.