DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/ekonomi-allmant/har-ar-investerarnas-favoritaktier-for-2012/

Här är investerarnas favoritaktier för 2012

Rekommenderar lågriskbolag.

Lågriskportföljen Högriskportföljen
Cellavision Active Biotech
Moberg Derma Aerocrine
Orexo Diamyd Medical
Vitrolife Karo Bio

Investmentbanken Redeye har sammanställt en sektorrapport för life science-bolagens kursutveckling under 2011. Rapporten visar att de mogna bolagen hade en stadig utveckling medan de forskande bioteknikbolagens utveckling var svag under året. Trots det visar en investerarenkät som Redeye genomförde i samband med rapportsammanställningen att bioteknikaktierna anses mest attraktiva och är den del inom life science-sektorn som investerarna tror kommer att utvecklas mest positivt under 2012.

I rapporten har Redeye samlat life science-bolagen i två portföljer, en med hög risk och en med lägre risk. Sett till börsåret 2012 rekommenderar Redeyes analytiker i slutänden portföljen med låg risk och aktieanalytikerna Klas Palin och Peter Östling motiverar detta samstämmigt i ett pressmeddelande:

– Vi känner en stor osäkerhet kring börsutvecklingen under 2012. Bolagen med hög risk noterade stora nedgångar under fjolåret, vilket gör värderingarna attraktiva. Givet den förhöjda osäkerheten kring framtiden, som i nuläget råder, känner vi oss mer komfortabla med innehaven i vår portfölj med lägre risk. Dessa aktier har en betydande potential vid en positiv börs, men väntas även klara sig bra på en svag marknad.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT