DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/forskning/kliniska-studier/battre-forsvar-mot-influensa/

Bättre försvar mot influensa

Adjuvans förstärker vaccin mot säsongsinfluensa enligt ny studie.

Isconovas vaccinadjuvans Matrix M förstärker effekten av ett vaccin mot säsongsinfluensa. Det visar de första resultaten från en fas I-studie där effekt och säkerhet utvärderas när adjuvansen kombinerats med Sanofi Pasteurs influensavaccin Vaxigrip.

I studien ingick
88 försökspersoner varav 44 personer vaccinerades med enbart Vaxigrip och resterande 44 personer vaccinerades med Vaxigrip i kombination med Isconovas adjuvans.

Effekten utvärderades efter uppmätta nivåer interferon gamma-producerande CD4-celler hos personerna, en celltyp som används som en markör för potent immunförsvar. Efter 28 dagar kunde forskarna bakom studien se signifikant högre nivåer av cellerna i Matrix-gruppen än i kontrollgruppen och effekten höll i sig även vid kontroller 150 dagar efter vaccination.

Isconova är ett forsknings- och utvecklingsföretag som utvecklar teknik som förbättrar vacciners effekt och varaktighet. Sedan 2005 har de produkter ute på veterinärmarknaden men börsnoterades hösten 2010 för att få in finansiering till att utveckla företaget på humanmarknaden.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT