DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/forskning/kliniska-studier/framat-for-follicum/

Framåt för Follicum

Planerar att starta upp kliniska studier med sin hårväxtbehandling under hösten, säger bolagets vd Jan Alenfall.

Det Lundabaserade forskningsföretaget Follicum meddelade under måndagen 9 mars lovande resultat från en nyligen avslutad preklinisk studie. Där testades bolagets läkemedelskandidat FOL-005 på human hud som transplanterats till möss med nedsatt immunförsvar, SCID-möss. Resultaten visar att behandlingen inhiberar hårsäckarna och därmed minskar hårtillväxten kraftigt.

FOL-005 har sedan tidigare visat sig ha både en hårtillväxtstimulerande, och -hämmande effekt i prekliniska studier. Hur det blir beror på i vilken preklinisk modell som har använts. I möss där de behandlade hårsäckarna befann sig i vilofas hade FOL-005 en stimulerande effekt. Hos hud från friska personer där hårsäckarna är i tillväxtfas har substansen dock visat sig ha en hämmande effekt.

Den nyligen avslutade prekliniska studien är ett steg på vägen mot bolagets mål att starta upp en klinisk fas I/II-studie under hösten för att studera säkerhet och effekt av FOL-005. Först krävs det dock ett godkännande från läkemedelsverket.

– Vi avser att ha ett möte med ett europeiskt läkemedelsverk om någon månad för att diskutera hur vi planerar att lägga upp studien och för att se vad som krävs för ett godkännande. Planen är att skicka in en ansökan om tillstånd för studien framåt hösten, säger Jan Alenfall, vd på Follicum.

Innan dess väntar toxikologiska studier för att utvärdera substansens effekt vid en längre behandling.

– Nytt hår växer inte ut över en natt så för att kunna utvärdera effekten hos människor måste vi få tillstånd för längre behandlingsperioder i de kliniska studierna.

Den prekliniska utvecklingen stöds bland annat genom pengar som togs in genom en emission under hösten. Den delades i två delar: den inledande emissionen samt teckningsoptioner.

– Genom emissionen tog vi in 28 miljoner kronor före emissionskostnader. Inlösenperioden för teckningsoptionerna är i höst. Om aktieägarna väljer att teckna dem så kan vi tillföras ytterligare 10,5 miljoner kronor som mest, säger Jan Alenfall.

Follicum noterades i november 2014 på Aktietorget.

Läs mer om Follicum.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT