DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/jobb-karriar/alistair-boxall-tilldelas-recipharms-miljopris/

Alistair Boxall tilldelas Recipharms miljöpris

Forskning om hur kemiska föroreningar påverkar vår miljö och hälsa gav Alistair Boxall årets International environmental award.

Alistair Boxalls forskning sträcker sig över två decennier och har lett till en fördjupad förståelse för de framväxande miljö- och hälsoriskerna förknippade med kemiska föroreningar. Bland hans publikationer finns ett stort antal artiklar om hur läkemedel sprids i naturen, samt hur de tas upp och påverkar olika organismer som fåglar, fiskar, däggdjur och ryggradslösa djur. Han har också arbetat med hur nanopartiklar sprids och påverkar oss.

– Det är med stor glädje vi ger 2016 års pris till Alistair Boxall. Hans arbete, som sträcker sig långt utöver att mäta koncentrationsnivåer, har bidragit till förändrade attityder till och större förståelse för hur kemiska föroreningar upptäcks och vilka effekter och risker de medför för såväl människans hälsa som för hela ekosystem. Hans forskning är vägledande för framtida åtgärder i syfte att minska eller helt undvika negativa effekter från kemisk föroreningar, säger Lars Backsell, styrelseordförande för Recipharm.

Förutom sin tjänst på universitetet i York är Alistair Boxall forskningssamordnare för iPiE-projektet (Intelligent assessment of pharmaceuticals in the environment) inom programmet Innovative medicines initiative. Han har samma roll i projektet Capacitie, som utvecklar nya metoder för att övervaka luftföroreningar i stadsmiljö.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT