DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/jobb-karriar/de-far-arets-pris-i-miljomedicin/

De får årets pris i miljömedicin

Annika Scheynius och Sougat Misra får Cancer- och allergifondens miljömedicinska pris 2017.

Priset är ett av de största medicinska pris som delas ut i Sverige, och har en prissumma på 500 000 kronor. Det delas ut till forskare som gjort banbrytande upptäckter inom cancer- och allergiforskningen eller andra som på ett extraordinärt sätt betytt mycket för cancer- och allergiområdet ur ett samhällsnyttoperspektiv.

Annika Scheynius är professor i klinisk allergiforskning vid Karolinska institutet. I prisets motivering står det att hon ”under en lång och framgångsrik forskarkarriär bidragit på ett utomordentligt sätt till vår förståelse bakom mekanismerna till allergi. Scheynius har särskilt studerat hur vårt immunförsvar samspelar med olika omgivningsfaktorer såsom allergen och mikroorganismer samt studerat orsakssamband mellan livsstil, miljö och det genetiska arvet för uppkomst av allergi.”

Sougat Misra är också verksam vid Karolinska institutet, vid Avdelningen för patologi, Institutionen för laboratoriemedicin. Motiveringen tar upp hans arbete som lagt grunden för en forskningsinfrastruktur med unika möjligheter för cancervården: ”Sougat Misra har genom ett mycket omfattande och systematiskt arbete utvecklat en unik organotypisk modell som möjliggör undersökning av hela tumörbitar i kultur. Systemet är ett utmärkt djurfritt precisionsverktyg för patientnära läkemedelsforskning. Modellen möjliggör också att en individualiserad terapi kan erbjudas patienterna genom att olika läkemedel och även cellterapi kan utprovas och optimeras för varje enskild patient.”

– Det här är två forskare som vi har följt under lång tid och vars forskningsresultat vi är mycket imponerande av. Det känns fantastiskt att få uppmärksamma deras insatser genom vårt miljömedicinska pris”, säger Anneli Uhlin, verksamhetschef på Cancer- och allergifonden i ett pressmeddelande.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT