DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/jobb-karriar/may-griffiths-frias-for-oredlighet/

May Griffiths frias för oredlighet

Expertgruppen för oredlighet i forskning tycker inte att May Griffith varit oredlig i sin forskning, även om hon på en punkt förtjänar kritik.

May Griffith tillhör Linköpings universitet och har fått stor uppmärksamhet för sin forskning på biosyntetiska hornhinnor. Nu har hon granskats för att ha åtagit sig rollen som korresponderande författare till en artikel där försök gjorts utan tillräckliga förstudier samt att det saknas tillfredsställande dokumentation om kemikaliehantering i hennes forskargrupp.

I ett yttrande skriver Expertgruppen för oredlighet i forskning att May Griffith inte gjort sig skyldig till oredlighet i något av fallen, utan att hon tycks ha försökt följa rådande lagstiftning. Som korresponderande författare borde hon visserligen ha haft ett bättre helhetsgrepp över projektet, något som förtjänar kritik men inte utgör oredlighet. Expertgruppen skriver vidare att det tycks ha funnits brister i ledarskapet på laboratoriet, något som kan vara en förklaring till de konflikter som framkommit i ärendet.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT