DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/jobb-karriar/ny-sjukvardsdirektor-i-region-orebro-lan/

Ny sjukvårdsdirektör i Region Örebro län

Lars Lundgren blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör och förvaltningschef för hälso- och sjukvården inom Region Örebro län.

Lars Lundgren tillträder tjänsten i mitten av maj. Han kommer närmast från en tjänst som områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där han sedan oktober 2015 är områdeschef och har ett sjukhusövergripande ansvar att leda arbetet med verksamhetsförbättringar vad gäller till exempel vårdplatsutnyttjande och förändringar i arbetssätt.

Lars Lundgren.

Lars Lundgren.

– Region Örebro län har ett väldigt gott rykte i sjukvårdssverige. Jag tilltalas av regionens forskningsarbete och samarbetet med Örebro universitet kring utbildning. Sedan ser jag positivt på att hälso- och sjukvården är samlad i en förvaltning vilket ger goda förutsättningar att möta utmaningar som exempelvis tillgänglighet och primärvårdens framtida uppdrag, säger Lars Lundgren i ett pressmeddelande.

Lars Lundgren är född och uppvuxen i Örebro men lämnade staden 1978 för studier i Göteborg. Sedan dess har han hunnit arbeta på sjukhus i både Sverige och övriga Europa. Erfarenheten från verksamheter i både nationella och europeiska organisationer är något som han vill använda i den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Lars Lundgren har specialistkompetens inom klinisk patologi och klinisk cytologi och har genomgått forskarutbildning.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT