DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/jobb-karriar/viktigt-att-astra-zeneca-tar-sitt-ansvar/

“Viktigt att Astra Zeneca tar sitt ansvar”

Den före detta forskningsministern Lars Leijonborg om sitt uppdrag att samordna insatserna efter Astra Zenecas nedläggning i Södertälje.

Vad är det egentligen för uppdrag du fått av regeringen?

– Uppdraget är att försöka se till att de delar av verksamheten i Södertälje som är viktiga för svensk forskning bevaras.

Vilka delar är det?

– Jag har hittills hunnit diskutera det med Astra Zeneca och med Karolinska Institutet men ingen av dem har något färdigt svar på den frågan ännu. Det som redan diskuteras är den stora avdelningen för säkerhets- och toxikologiforskning som finns där. Men det finns också ett antal andra forskargrupper som är mycket spännande att fundera på. Karolinska Institutet är ju i en expansionsfas där de bygger upp sitt Science for Life Laboratory och de behöver rekrytera forskare dit. Sedan är det självklart inte så att man får företräde till de tjänsterna bara för att man råkat bli arbetslös i Södertälje, men det kommer att finnas en bra överensstämmelse av kompetenser på flera ställen där.

När har du lyckats med det uppdrag?

– För det första ska jag inte hålla på så länge, vi har sagt tre månader till att börja med. Och det är först i framtiden som man kommer kunna utvärdera hur den transformationen lyckats. I Lund kan man nu först två år efter beslutet om nedläggningen där se hur det gått, och där kan man konstatera att 85 procent av de som jobbade där har jobb idag.

Vad skulle vara ett misslyckande i uppdraget?

– Det är om man i framtiden kommer att konstaterar att svensk medicinsk forskning tappade i attraktionskraft efter det att Astra Zenecas Södertäljeforskning lades ner och att det kluster av mindre biomedicinföretag som finns i dag fick sämre livskraft i avsaknad av Astra Zeneca.

Vad är ditt primära uppdrag, att se till att alla forskarna får nya jobb eller att se till att det som i dag är starka enheter kan fortsätta i någon annan regi?

– Jag är övertygad om att vi kommer att se en mängd olika lösningar framöver, och självklart kommer många av forskarna spridas ut. För mig är det viktigaste att de toppkompetenser som nu blir fria känner att det finns en arbetsmarknad för dem här i Sverige om de vill. Men när det gäller till exempel säkerhetsforskningen kan det finnas en poäng i att den stannar kvar i samma lokaler eftersom de är mycket avancerade och där finns fina djurstallar och annat. Men människorna är viktigare än lokalerna.

– Sedan hoppas jag att det finns forskarteam som har arbetat med projekt som de tror på och som kan knoppas av och bli nya bolag.

Du har fått i uppdrag att samordna, vilka aktörer är det du ska samordna?

– Alla möjliga. Karolinska Institutet, Astra Zeneca, Landstinget, Länsstyrelsen, riskkapitalbolag, Industrifonden, Södertälje kommun, fackföreningarna och så vidare.

Astra Zeneca har aviserat en kort tidsplan, redan vid årsskiftet vill de att anläggningen ska vara nedlagd, är det ett problem?

– Det är viktigt att Astra Zeneca tar ansvar för att det här sker på ett så värdigt och bra sätt som möjligt. De säger sista december, men då är det verksamheter och anställningar som ska vara avslutade. Men efter det finns antagligen avgångsvederlag. En tanke är att undersöka om avgångsverderlag på något sätt kan växlas mot ett stöd vid en företagsetablering. Jag hoppas att de är öppna för konstruktiva resonemang där.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT

 • Anders-Lönnberg-468x200Lönnberg om EMA: Vi har ett bra erbjudande

  I potten: utländska investeringar, mängder av jobbtillfällen och tusentals bokade nätter på svenska hotell. Igår fattade regeringen beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA ska omlokaliseras till Sverige. Ett omfattande kampanjarbete väntar.

 • labb-200-x-140Spago till nästa fas

  Går vidare till regulatoriska studier med en utvald formulering av kontrastmedlet Spago Pix.

 • kliniska-studier-lakare-patient-468x200Många projekt i klinisk fas

  Antalet projekt i klinisk utveckling hos svenska läkemedelsbolag nådde under det gångna året toppnoteringen 144. Det meddelar Sweden Bio i årets pipeline-rapport.

 • pengar_och_forskning482x200Life science prioriterat av regeringen

  Life science är ett högt prioriterat område för den sittande regeringen. Det lyfter stiftelsen Forska Sverige fram i sin årliga statusrapport.

 • Cecilia LunellTrepartsöverläggningar – den viktigaste parten saknas

  Trepartsöverläggningarna bygger på goda intentioner men behöver utvecklas för att fullt ut komma Sveriges patienter till gagn, skriver Cecilia Lunell, kommunikationskonsult på Narva.

 • Under åren 2007-2015 deltog totalt cirka 12 500 svenska patienter i GSK-finansierade vaccin- och läkemedelsstudier.Prefer – om patienten själv får välja

  Vid godkännande av ett läkemedel ska nyttan av läkemedlet vara större än riskerna för den genomsnittliga patienten. Nu startar projektet Prefer som ska utvärdera när och hur patienters preferenser kring risk och nytta bör ingå i beslut om läkemedel.

 • Möte200x140Ska förebygga sjukdomar i EU

  En ny styrgrupp ska hjälpa EU:s medlemsländer att arbeta förebyggande mot kroniska, icke-smittsamma sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes.

 • pengar-kronor-betala-468x200Vill se prisökning från 0 till 85000

  Ett förslag om höjning av Läkemedelsverkets avgifter väcker oro i branschen, bland annat för hur antalet kliniska studier i Sverige kan påverkas. Störst skillnad blir det för icke-kommersiella studier där avgiften för en ansökan om klinisk prövning enligt förslaget ska höjas från noll till 85 000 kronor.

 • dollar_200x140Skandinavien lockar till sig life science-investeringar

  Totalt har 2,4 miljarder dollar, motsvarande 22 miljarder kronor, investerats i skandinaviska life science-bolag under lite mindre än två år. Det visar en ny rapport från Industrifonden.

 • kompass-468-x-200Målet inte längre viktigast

  Den nationella läkemedelsstrategin ska ta tag i angelägna frågor inom läkemedelsområdet. Men främst erbjuder den en arena för samtal och möten. Life Science Sweden har talat med statssekreterare Agneta Karlsson som leder arbetet och Lif som sitter med i högnivågruppen.