DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/jobb-karriar/viktigt-att-astra-zeneca-tar-sitt-ansvar/

“Viktigt att Astra Zeneca tar sitt ansvar”

Den före detta forskningsministern Lars Leijonborg om sitt uppdrag att samordna insatserna efter Astra Zenecas nedläggning i Södertälje.

Vad är det egentligen för uppdrag du fått av regeringen?

– Uppdraget är att försöka se till att de delar av verksamheten i Södertälje som är viktiga för svensk forskning bevaras.

Vilka delar är det?

– Jag har hittills hunnit diskutera det med Astra Zeneca och med Karolinska Institutet men ingen av dem har något färdigt svar på den frågan ännu. Det som redan diskuteras är den stora avdelningen för säkerhets- och toxikologiforskning som finns där. Men det finns också ett antal andra forskargrupper som är mycket spännande att fundera på. Karolinska Institutet är ju i en expansionsfas där de bygger upp sitt Science for Life Laboratory och de behöver rekrytera forskare dit. Sedan är det självklart inte så att man får företräde till de tjänsterna bara för att man råkat bli arbetslös i Södertälje, men det kommer att finnas en bra överensstämmelse av kompetenser på flera ställen där.

När har du lyckats med det uppdrag?

– För det första ska jag inte hålla på så länge, vi har sagt tre månader till att börja med. Och det är först i framtiden som man kommer kunna utvärdera hur den transformationen lyckats. I Lund kan man nu först två år efter beslutet om nedläggningen där se hur det gått, och där kan man konstatera att 85 procent av de som jobbade där har jobb idag.

Vad skulle vara ett misslyckande i uppdraget?

– Det är om man i framtiden kommer att konstaterar att svensk medicinsk forskning tappade i attraktionskraft efter det att Astra Zenecas Södertäljeforskning lades ner och att det kluster av mindre biomedicinföretag som finns i dag fick sämre livskraft i avsaknad av Astra Zeneca.

Vad är ditt primära uppdrag, att se till att alla forskarna får nya jobb eller att se till att det som i dag är starka enheter kan fortsätta i någon annan regi?

– Jag är övertygad om att vi kommer att se en mängd olika lösningar framöver, och självklart kommer många av forskarna spridas ut. För mig är det viktigaste att de toppkompetenser som nu blir fria känner att det finns en arbetsmarknad för dem här i Sverige om de vill. Men när det gäller till exempel säkerhetsforskningen kan det finnas en poäng i att den stannar kvar i samma lokaler eftersom de är mycket avancerade och där finns fina djurstallar och annat. Men människorna är viktigare än lokalerna.

– Sedan hoppas jag att det finns forskarteam som har arbetat med projekt som de tror på och som kan knoppas av och bli nya bolag.

Du har fått i uppdrag att samordna, vilka aktörer är det du ska samordna?

– Alla möjliga. Karolinska Institutet, Astra Zeneca, Landstinget, Länsstyrelsen, riskkapitalbolag, Industrifonden, Södertälje kommun, fackföreningarna och så vidare.

Astra Zeneca har aviserat en kort tidsplan, redan vid årsskiftet vill de att anläggningen ska vara nedlagd, är det ett problem?

– Det är viktigt att Astra Zeneca tar ansvar för att det här sker på ett så värdigt och bra sätt som möjligt. De säger sista december, men då är det verksamheter och anställningar som ska vara avslutade. Men efter det finns antagligen avgångsvederlag. En tanke är att undersöka om avgångsverderlag på något sätt kan växlas mot ett stöd vid en företagsetablering. Jag hoppas att de är öppna för konstruktiva resonemang där.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT

 • avtal-skaka-hand-468x200AstraZeneca säljer till Pfizer

  Säljer kommersialiserings- och utvecklingsrättigheterna för sin småmolekylära antibiotikaverksamhet till läkemedelsjätten.

 • GE-HEalthcareUIC samarbetar med GE

  Ger sina life science-bolag tillgång till företagets framtida produktionshubb.

 • EMA-468-x-200För tidigt att förutse EMA:s framtid

  "Det framtida förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer att avgöra EMA:s läge och verksamhet", kommenterar myndigheten.

 • Leif ÖstlingTar över klubban på Södertälje Science Park

  Scanias före detta koncernchef Leif Östling är ny ordförande för forskningsparken.

 • pengar_och_forskning482x200Vill fördubbla satsningarna på life science

  Både politiker och allmänhet tycker att medlen till medicinsk forskning bör ökas ordentligt, enligt ny undersökning.

 • Avslutande paneldiskussion ledd av moderator Hanna Brodda, med Shahram Khorsand, vd CareFusions, Conny Forsell från Medwind och Louise Strand, Region Skåne.Entreprenörer samlades i Båstad

  Den 21 juni samlades entreprenörer för ett informativt seminarium i Båstad. Där diskuterades bland annat patentfrågor, upphandlingar och säljteknik med fokus på life science-branschen.

 • EMA-468-x-200Kan Brexit ta EMA till Sverige?

  En viktig fråga för life science-branschen vid Brexit är var den europeiska läkemedelsmyndigheten ska förlägga sitt nya högkvarter. Sweden Bio och AstraZeneca kommenterar framtiden.

 • pengar_och_forskning482x200Neråt för svensk life science-forskning

  Både privat och statlig finansiering av svensk forskning och utveckling inom medicinområdet minskar, enligt en ny rapport från Forska Sverige.

 • san_franciscoHöjdpunkter från BIO 2016

  Att hälso- och sjukvården håller på att transformeras ordentligt, både av nödvändighet och av att nya teknologier kommer att utmana många delar av traditionell verksamhet, är det bestående intrycket från BIO 2016.

 • EMA-200-x-140EMA granskar vankomycin

  Vill motverka spridningen av antibiotikaresistens med ny produktinformation.