DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/kop-av-bolag-produkt-eller-teknologi/allenex-saljer-likvor/

Allenex säljer Likvor

Avyttrar ytterligare ett bolag.

Allenex meddelar i dag, torsdag, att de säljer sitt aktieinnehav i portföljbolaget Likvor till dess övriga ägare. Köpeskillingen uppgår till 750 000 kronor.

Likvor utvecklar instrument för dynamisk mätning av tryck och andra parametrar i cerebrospinalvätska och är i dag i kommersialiseringsfas. Efter att Allenex dragit sig ut ägs Likvor nu av Uminova Invest, Partnerinvest Övre Norrland och Kjell Öberg Konsult.

Allenex gjorde en
strategiförändring under hösten 2010 och beslutade att enbart fokusera på portföljbolag som är verksamma inom transplantationsområdet. Sedan dess har de försökt avveckla sin inblandning i bolag som står utanför det nya fokusområdet och har efter dagens avyttring tre bolag kvar som inte har med transplantation att göra, Oncolog Medical, Pharmacolog och Anamar.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT