DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/kop-av-bolag-produkt-eller-teknologi/allenex-saljer-pharmacolog/

Allenex säljer Pharmacolog

Har nu bara två bolag kvar innan det blir ett renodlat transplantationsbolag.

Allenex säljer sitt innehav i Uppsalabolaget Pharmacolog som utvecklar system för att kontrollera innehåll och koncentration i flytande läkemedel. Allenex har varit delägare i bolaget sedan det grundades 2007 men säljer nu sina aktier till de övriga delägarna. Köpeskillingen uppgår till 300 000 kronor.

Pharmacologs system utvecklas främst till att analysera flytande läkemedel som kemoterapi för behandling av cancer, men bolaget är fortfarande i tidigt utvecklingsskede och har i dag inga produkter på marknaden.

Allenex gjorde en strategiförändring under hösten 2010 och beslutade att enbart fokusera på portföljbolag som är verksamma inom transplantationsområdet. Sedan dess har man försökt avveckla sin inblandning i bolag som står utanför det nya fokusområdet och har efter dagens avyttring två bolag kvar som inte har med transplantation att göra, Oncolog Medical och Anamar. För drygt två veckor sedan sålde Allenex portföljbolaget Likvor för 750 000 kronor och gjorde under 2011 sig av med sitt innehav i Novahep, Recopharma och Ortoway.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT