DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/nyheter/innovation-wikstrom/

Ministern: därför är life science viktigt

Life science är en prioriterad fråga för regeringen. - Vi kan alltid gör mer, men är på god väg, säger statsrådet Gabriel Wikström till Life science Sweden.

Innovationsrådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i regeringens nationella innovationsråd som inrättades för ett år sedan. Vid årets första möte var life science i fokus och folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister Gabriel Wikström medverkade och talade om varför life science är ett prioriterat område för regeringen.  Vi bad Gabriel Wikström att utveckla sitt resonemang.

Hur ser du på life science-sektorns roll i Sverige och hur samverkar den med hälso- och sjukvården?

– Life science-sektorn ger oss viktiga bidrag till människors hälsa, välfärd och livskvalitet. Det behövs läkemedel, medicinteknik, digitala tjänster och produkter för att vi ska kunna ha en modern och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst. Men det är också en klar konkurrensfördel för life science i Sverige att vi har en väl fungerande, innovativ och effektiv vård. Patienter, profession och personal bidrar med kompetens och erfarenheter till både innovationer och forskning. De testar, köper och använder innovativa produkter och tjänster.

Under innovationsrådets första möte i år gjorde du en koppling mellan innovation, samverkan och life science. Kan du utveckla detta?

– Det finns tydliga kopplingar mellan digitalisering, e-hälsa, data och register å ena sidan, och innovation å andra sidan. Ett konkret exempel är våra kvalitetsregister. Genom Sveriges i ett internationellt perspektiv ovanligt väl utbyggda register får vi också bra möjligheter att följa upp och utvärdera resultat inom vården. Det bidrar till möjligheten att testa nya tjänster och produkter.

Och digitalisering?

– Digitaliseringen ger också i sig självt stort utrymme för innovation genom att möjliggöra nya tjänster och applikationer som riktar sig till patienter men också medarbetare i vården. Regeringen har i SKL:s beredning för digitalisering precis godkänt en ny gemensam vision för E-hälsoområdet med sikte på år 2025. Det pågår också annat utvecklingsarbete på området.

Hur ser du på läkemedel och innovation, vad händer inom det området?

– Tillgången till nya och effektiva läkemedel bygger i grunden på forskning och innovation. I den nya nationella läkemedelsstrategin för perioden 2016-2018 som beslutats av SKL och regeringen – men samlar betydligt fler aktörer – är innovation ett centralt perspektiv. En av aktiviteterna i strategin är ”stegvist införande” som syftar till att ge patienter med de mest uttalade medicinska behoven snabbare tillgång till nya effektiva läkemedel. Det ska bidra till innovation av produkter och tjänster på läkemedelsområdet. Regeringen har också för avsikt att göra en mer långsiktig översyn av frågor kring finansiering, prissättning och försörjning av läkemedel för att området ska kunna anpassas till ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Vi håller också på att ta fram direktiv till en utredning som ska se över dessa frågor.

Regeringen har varit tydlig med att life science är ett prioriterat området. Vad pågår det mer för arbete för att stärka branschen?

– För att ge ytterligare exempel på arbete som pågår: Vi behöver ett biobanksregister och bättre möjligheter att använda biologiska prover för diagnostik, behandling, uppföljning och forskning. Det pågår ett arbete inom regeringskansliet med dessa frågor. Fem av Socialdepartementets mest centrala myndigheter har dessutom fått mål eller uppdrag att främja innovation och life science.

Vilka är de största utmaningarna för sektorn anser ni och vad gör ni åt dessa?

– En generell utmaning inom life science-området är att få med alla 21 landsting och regioner, och 290 kommuner, i arbetet. De är självstyrande samtidigt som det är de som ansvarar för såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Vi vet att det pågår mycket som främjar life science runt om i landet, samtidigt som det finns utmaningar som gör att det ibland är svårt att få igång långsiktigt utvecklingsarbete. Jag tror att nyckeln är att hela tiden ha perspektivet att life science kan främja och förbättra vården och socialtjänsten, samtidigt som vi pratar om hur verksamheterna i sin tur kan främja life science. Genom att ge goda förutsättningar för innovation och life Science kan vi förbättra kvaliteten på vården samtidigt som vi kan bidra till företagande och fler arbetstillfällen. Här behöver vi utveckla samverkan mellan näringsliv, akademi och vård och omsorg. Det arbetar life sciencesamordnaren Anders Lönnberg med tillsammans med oss och andra. Vi vinner alla på samverkan!

Är de politiska satsningarna på life science i Sverige tillräckligt stora?

– Regeringen håller just nu på med ett arbete för att förbättra förutsättningarna för life science-området. Det finns också många inspel som rör life science till den forskningspolitiska propositionen som ska läggas i höst. Det kan alltid göras mer, men vi är på god väg.

Läs mer: Detta är innovationsrådet.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

5 Responses to “Ministern: därför är life science viktigt”

  1. Egenföretagare inom "life scie

    Det skulle vara intressant att höra vad Wikström definerar som life science. Ett mycket brett och okronkret begrepp.

  2. Företagare i branschen

    Det kanske vore bra om representanter från regeringen gör en turné runt i Sverige hos företagarna för att skapa sig en verklig bild av läget.


SENASTE NYTT