DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/nyheter/stora-skillnader-i-aldreomsorgen/

Stora skillnader i äldreomsorgen

Socialstyrelsen konstaterar att det är stora skillnader på äldres vård och omsorg i Sverige. Det gäller allt från personalkontinuitet till läkemedelsförskrivning.

Socialstyrelsens rapport om hur vård och omsorg för äldre ser ut över landet är färdig. Där konstateras att det är stora skillnader i vilken vårdmiljö brukare och patienter möter. I hemtjänsten möter äldre i genomsnitt 15 olika personal under en period av två veckor, men siffran varierar stort mellan kommuner, från fyra till 26 personer.

– Det är önskvärt att de äldre, i den mån det går, får vård och omsorg av samma hemtjänstpersonal eftersom det innebär en trygghet och minskar risken för felbehandling. 15 olika personer på två veckor är relativt många, och då är inte nattpersonal eller de som arbetar med hemsjukvård inräknade. Brister i personalkontinuitet är ofta ett tecken på att verksamheterna regelbundet bör se över sin planering, säger Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Förskrivningen av läkemedel till äldre på särskilda boenden varierar också stort. I vissa kommuner skrivs inga läkemedel, som av Socialstyrelsen listats som olämpliga, ut – medan en femtedel av de boende kan få dem i andra kommuner. Skillnaderna gäller även psykofarmaka, där andelen boende med dessa läkemedel varierar från fyra till 32 procent. Den stora variationen kan bland annat förklaras med skillnader i lokala rutiner.

Sammantaget får fler äldre tio eller fler läkemedel. Den här ökningen var mellan två och tre procent jämfört med året innan.

– Läkemedel kan bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet, men samtidigt finns risk för biverkningar, fallolyckor och att läkemedlen interagerar med varandra. Till exempel kan läkemedel som räknas som olämpliga för äldre, exempelvis tramadol och stesolid, innebära en betydande risk för biverkningar. Och om en äldre person får många olika psykofarmaka kan det vara tecken på brister i personens läkemedelsbehandling, säger Kalle Brandstedt.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT

 • Medicin_taggtrad468x200I krig men utan armé

  I trafiken dog det förra året drygt 250 personer. Sjukhussjukan tog 1500 liv. Samhället lägger mycket pengar på nollvisionen i trafiken, men ännu inte på att arbeta preventivt mot sjukhussjukan. Vi är i krig mot multiresistenta bakterier. Utan armé.

 • KS-etikseminarium-200x140KS skapar nya rutiner efter massiv kritik

  Efter Macchiariniskandalen har Karolinska universitetssjukhuset fått massiv kritik. Nu börjar resultatet av kritiken komma – i form av nya riktlinjer.

 • lakemedelsriksdagen-170321-001-200x140Datainsamling och etik på Läkemedelsriksdagen

  Läkemedelsriksdagen bjöd på en rad högintressanta diskussioner och föredrag kring utveckling, etik och innovationer. Life Science Sweden var självklart på plats.

 • Dignitana_200x140Ingen extra risk med skalpkylning

  Skalpkylning vid behandling av bröstcancer har misstänkts ge förhöjd förekomst av metastaser i hårbotten. En ny studie avvisar farhågorna.

 • Alkomatare-TripleA-kontigo-200x140Kontigo i avtal med nya svenska kommuner

  Ytterligare en av Sveriges tio största kommuner har skrivit avtal med Kontigo care om vårdsystemet Triple A, för personer med alkoholberoende.

 • pensionar-aldreomsorg-senior-200x140Stora skillnader i äldreomsorgen

  Socialstyrelsen konstaterar att det är stora skillnader på äldres vård och omsorg i Sverige. Det gäller allt från personalkontinuitet till läkemedelsförskrivning.

 • danderyds-sjukhus-foto_johan-aldegren-200x140Danderyds sjukhus väljer Sectralösning

  Sectra sluter ett avtal på fem år med Danderyds sjukhus om leverans av molntjänster, som integreras med landstingets arkiv för medicinska bilder.

 • cristina-stenbeck_h200x140Mer vård för Kinnevik

  Kinnevik investerar 12,5 miljoner dollar i det digitala vårdbolaget Livongo Health. Det blir investmentbolagets andra satsning på sjukvård.

 • mikroarray-200x140Immunovia träffar rätt med test för SLE

  En ny studie visar att Immunovias biomarkörer kan särskilja SLE från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar, något som kan bli viktigt för SLE-patienter i framtiden.

 • biosimilar-injektion-flaska-medicin-200x140Stora förväntningar på nya biosimilarer

  Landsting och kommuner kan spara stora pengar när patent går ut och biosimilarer ersätter originalläkemedel. Men är läkemedelskopior verkligen lösningen på vårdens problem?