DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/nyheter/stora-skillnader-i-aldreomsorgen/

Stora skillnader i äldreomsorgen

Socialstyrelsen konstaterar att det är stora skillnader på äldres vård och omsorg i Sverige. Det gäller allt från personalkontinuitet till läkemedelsförskrivning.

Socialstyrelsens rapport om hur vård och omsorg för äldre ser ut över landet är färdig. Där konstateras att det är stora skillnader i vilken vårdmiljö brukare och patienter möter. I hemtjänsten möter äldre i genomsnitt 15 olika personal under en period av två veckor, men siffran varierar stort mellan kommuner, från fyra till 26 personer.

– Det är önskvärt att de äldre, i den mån det går, får vård och omsorg av samma hemtjänstpersonal eftersom det innebär en trygghet och minskar risken för felbehandling. 15 olika personer på två veckor är relativt många, och då är inte nattpersonal eller de som arbetar med hemsjukvård inräknade. Brister i personalkontinuitet är ofta ett tecken på att verksamheterna regelbundet bör se över sin planering, säger Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Förskrivningen av läkemedel till äldre på särskilda boenden varierar också stort. I vissa kommuner skrivs inga läkemedel, som av Socialstyrelsen listats som olämpliga, ut – medan en femtedel av de boende kan få dem i andra kommuner. Skillnaderna gäller även psykofarmaka, där andelen boende med dessa läkemedel varierar från fyra till 32 procent. Den stora variationen kan bland annat förklaras med skillnader i lokala rutiner.

Sammantaget får fler äldre tio eller fler läkemedel. Den här ökningen var mellan två och tre procent jämfört med året innan.

– Läkemedel kan bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet, men samtidigt finns risk för biverkningar, fallolyckor och att läkemedlen interagerar med varandra. Till exempel kan läkemedel som räknas som olämpliga för äldre, exempelvis tramadol och stesolid, innebära en betydande risk för biverkningar. Och om en äldre person får många olika psykofarmaka kan det vara tecken på brister i personens läkemedelsbehandling, säger Kalle Brandstedt.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT