DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/rapport-eller-granskning/vardanalys-domer-ut-patientlagen/

Vårdanalys dömer ut patientlagen

Den nya patientlagen har gjort patienten svagare. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Bristande kännedom är en möjlig orsak till lagens bristfälliga genomslag, som nämns i den utvärdering som gjorts av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på uppdrag av Socialdepartementet.

– Det hittillsvarande arbetet duger helt enkelt inte. Det behövs ett mer kraftfullt och samlat arbete från såväl regeringen som landstingen om ambitionerna om en vård med patienten i centrum ska bli verklighet, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys, i ett pressmeddelande.

Fredrik-Lennartsson-150x180

Fredrik Lennartsson.

Syftet med Patientlagen som trädde i kraft i januari 2015 var att stärka och tydliggöra patientens ställning. Nu knappt ett år senare visar utvärderingen att patientens ställning försvagats inom områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet.

– Patienternas möjlighet till delaktighet i beslut som fattas om deras vård har inte stärkts. De stora utmaningar som funnits länge när det gäller till exempel kontinuitet, samordning och bristande information till patienter kvarstår, säger Fredrik Lennartsson.

Några orsaker till lagens bristande genomslag, enligt Vårdanalys:

 • Vården har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag.
 • Huvudmännen har bara undantagsvis strategier för att möta intentionerna med patientlagen.
 • Det saknas en tillräckligt stark kultur inom hälso- och sjukvården som verkar för att stärka patientens ställning.
 • Låg kännedomen om lagen. Även insatserna från nationell nivå har varit otillräckliga.
 • De flesta av bestämmelserna har gällt sedan länge enligt andra lagar och patientlagen i sig är inte tillräckligt tydlig och kraftfull. Patientens rättsliga ställning är därför fortfarande svag.
 • Det saknas även systematisk tillsyn och uppföljning av lagen och återkoppling om hur väl vårdens aktörer presterar i dessa frågor.

I pressmeddelandet från Vårdanalys uppmanas regeringen och vården att genomföra en samlad strategi för att stärka patienterna. Att skapa tydligare ansvar samt ökad tillsyn och uppföljning med öppen redovisning av hur väl vården presterar på patientlagens områden. Patienterna behöver involveras i genomförandet av strategin.

– Att stärka patientens ställning och möjligheterna till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson.

Här hittar du Patientlagen.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT

 • Fredrik-Lennartsson-200x140Vårdanalys dömer ut patientlagen

  Den nya patientlagen har gjort patienten svagare. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

 • kliniska-studier-lakare-patient-468x200Många projekt i klinisk fas

  Antalet projekt i klinisk utveckling hos svenska läkemedelsbolag nådde under det gångna året toppnoteringen 144. Det meddelar Sweden Bio i årets pipeline-rapport.

 • pengar_och_forskning482x200Life science prioriterat av regeringen

  Life science är ett högt prioriterat område för den sittande regeringen. Det lyfter stiftelsen Forska Sverige fram i sin årliga statusrapport.

 • datamus-läkemedel-468x200Privatimport ökar resistensen

  Otillåten privatimport av antibiotika ökar risken för spridning av resistens, varnar Läkemedelsverket.

 • flaggor-dansk-svensk-468x200Danmark starkare än Sverige i life science-analys

  Danmark dominerar både när det gäller exporten och antalet anställda i ny analys av life science-industrin i Medicon Valley.

 • olika-läkemedel-piller-200x140Minskad läkemedelsexport till Storbritannien

  Exporten av farmaceutiska produkter och läkemedel till Storbritannien rasade med 38 procent under första halvan av året, enligt ny statistik.

 • Öresundsbron_200x140Bra investerarklimat i Öresund

  Öresundsregionen har ett positivt investerarklimat inom life science och ICT/Tech, enligt ny rapport.

 • macchiarini-468x230Skarp kritik till KS för Macchiarini

  I den externa utredning som genomförts av Kjell Asplund om kirurgen och forskaren Paolo Macchiarinis verksamhet riktas skarp kritik mot både Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Bland annat ifrågasätts procedurerna kring hans rekrytering.

 • forskningsbarometern-468x200Lanserar verktyg för analys av svensk forskning

  Vetenskapsrådet lanserar Forskningsbarometern, ett verktyg där Sverige som forskningsnation jämförs med andra länder.

 • Olle-Lindvall-klinisk-studie-468x200Vill tillsätta kommitté för obeprövade metoder

  I sin etikutredning som tillsattes efter Macchiarini-skandalen föreslår KVA och Svenska Läkaresällskapet nya riktlinjer och en ny kommitté för bedömning av om obeprövade metoder ska få användas på allvarligt sjuka patienter eller inte. Utredningen leddes av neurologiprofessor Olle Lindvall.