DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN LIFE SCIENCE SWEDEN
Artikelns webbadress: http://www.lifesciencesweden.se/redaktionen-tipsar/sambandmellankorrumptionochantibiotikaanvandning/

Samband mellan korruption och antibiotikaanvändning

En färsk studie från Göteborgs universitet visar att europeiska regioner med stor korruption också har en större användning av antibiotika.

Bakteriers antibiotikaresistens är en av mänsklighetens största utmaningar. En alltför utbredd och generell användning av antibiotika kan skynda på resistensutvecklingen betydligt. I en alldeles ny studie från Göteborgs universitet har Björn Rönnerstrand och Victor Lapuente undersökt om det finns några samband mellan graden av korruption och hur mycket antibiotika som används i olika regioner i Europa. Resultatet är slående. Ju mer korruption, desto större antibiotikaanvändning.

– Resultaten indikerar att korruption kan ha lika stor, eller större, betydelse som exempelvis graden av demokrati eller hur mycket samhället spenderar på sjukvård. Andelen personer som uppger sig ha konsumerat antibiotika är tydligt mindre i regioner med låg korruption, säger Björn Rönnerstrand.

bjornronnerstrand_150x180

Björn Rönnerstrand.

Variationen i antibiotikaanvändning är alltså stor mellan regioner, precis som förekomsten av resistenta bakterier. Men det tycks inte som om det finns medicinska skäl som kan förklara mönstren.

– Tidigare har forskare tittat på detta och funderat kring om kulturella, sociala eller institutionella faktorer kan förklara den här stora variationen. En studie har tidigare visat att så kallad institutionell kvalitet kan vara en förklaring till resistensutveckling i olika länder.

Genom ett korruptionsindex, som utvecklats vid Göteborgs universitet, har den svenska studien kunnat använda en finare skala och titta på regioner istället för länder. Indexet har skapats genom att människor fått besvara frågor om sina egna erfarenheter av korruption i olika former. Resultatet blev alltså tydligt.

– Sambandet är starkt och det håller även om man räknar in till exempel ekonomiska faktorer, förekomsten av läkare och ålderssammansättning, säger Björn Rönnerstrand.

En sådan här studie kan egentligen inte avgöra om det är korruptionen som orsakar den förhöjda användningen av antibiotika, påpekar Björn Rönnerstrand. Men det finns goda skäl att tro att de verkligen hänger ihop.

– Existensen av en läkemedelsmarknad tillsammans med varje läkares rätt att självständigt bestämma vilka mediciner och i vilken mängd en patient behöver, ökar möjligheterna för missbruk. Det finns tidigare forskning som menar att relationer mellan industri och läkare kan leda till övermedikalisering. Det behöver inte vara något illegalt, men det kan skapas känslomässiga eller ekonomiska band som spelar roll, säger Björn Rönnerstrand.

Ju större korruption som finns i en region, desto svårare har också myndigheterna att styra läkarnas arbete. Man har mindre kontrollverksamhet och transparensen i verksamheterna är mindre. De regler man sätter upp för att begränsa förskrivningen av antibiotika får helt enkelt sämre genomslag.

Copyright 2014 Mentor Communication

Tänk på att du själv ansvarar för innehållet i din artikelkommentar som står utanför vårt ansvarigutgivarskap.

SENASTE NYTT

 • korruption-mutor-468x200Samband mellan korruption och antibiotikaanvändning

  En färsk studie från Göteborgs universitet visar att europeiska regioner med stor korruption också har en större användning av antibiotika.

 • medicin_man468x200Smarta män tar sin medicin

  Generell kognitiv förmåga har visat sig spela roll för hur väl män tar sin ordinerade medicin efter en hjärtinfarkt. Det visar en ny studie från Umeå och Uppsala universitet.

 • toalett_468x250Rening i toalett framgångsrik

  Akademiska sjukhuset i Uppsala är först i världen med att testa rening av läkemedelsrester i toaletten med hjälp av enzymer i verklig miljö. Resultaten har varit upplyftande.

 • Pain_smarta468x200Uppfinnare donerar till smärtforskare

  En donation på 30 miljoner kronor från entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad ger smärtforskare vid Karolinska Institutet möjlighet att storsatsa på forskning om kronisk smärta.

 • blodsocker_diabetes468x200Långsiktig sänkning

  Klart lägre blodsockernivåer över tid – och högre välbefinnande. Det är några av resultaten från en längre studie vid Sahlgrenska akademin av kontinuerlig blodsockermätning vid diabetes typ 1.

 • Anders-Lönnberg-468x200Lönnberg om EMA: Vi har ett bra erbjudande

  I potten: utländska investeringar, mängder av jobbtillfällen och tusentals bokade nätter på svenska hotell. Igår fattade regeringen beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA ska omlokaliseras till Sverige. Ett omfattande kampanjarbete väntar.

 • pengar-kronor-betala-468x200Vill se prisökning från 0 till 85000

  Ett förslag om höjning av Läkemedelsverkets avgifter väcker oro i branschen, bland annat för hur antalet kliniska studier i Sverige kan påverkas. Störst skillnad blir det för icke-kommersiella studier där avgiften för en ansökan om klinisk prövning enligt förslaget ska höjas från noll till 85 000 kronor.

 • sverige-200x140-180746036De är mest inflytelserika

  Life Science Sweden lyfter fram dem som i år har mest inflytande över den arena vi kallar life science.

 • lakemedel-pris-spargris-468x200Utreder prissättning av läkemedel

  Toivo Heinsoo är regeringens nya utredare som ska se över det 15 år gamla systemet för prissättning av läkemedel.

 • Abigo Medicals fabrik i Askersund har byggts ut för att kunna utöka tillverkningen av medtechprodukterna Sorbact och Otovent.Bygger ut medtech-fabrik i Askersund

  Abigo Medical investerar 30 miljoner kronor i en utbyggnad av sin produktionsanläggning i Askersund för tillverkning av sårvårdsprodukter i produktlinjen Sorbact.