Artiklar märkta med: Vinnova

Jenni_Nordborg_vinnova-200x140

Årets Hälsofrämjare: Jenni Nordborg

Friskare med hjälp av innovation. Så lyder regeringens uppdrag till Jenni Nordborg, direktör och avdelningschef Hälsa på Vinnova, som enligt regeringsbrevet till verket ska bidra till ökad hälsa i Sverige. Det medel hon har till buds är att stärka innovationskraften, men också möjliggöra för innovationerna att komma till nytta i samhället.


mote-innovationsrad-468-x-200

Ny arbetsmodell ska ge nya bolag

– Jag är säker på att alla större företag har idéer som de av strategiska skäl väljer att inte vidareutveckla på egen hand, säger Magnus Björsne från AstraZeneca, som i ett nytt Vinnova-finansierat pilotförsök ska bidra med nedlagda innovationer som kan leda till nya bolag.

piller_pengar_200x140

Pengar till smarta minifabriker

För att främja digitaliserad svensk industri finansierar Vinnova åtta projekt som ska bana väg för framtida digital industri. Smarta minifabriker för läkemedelstillverkning är ett av projekten som nu får medel.