23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Imponerande tillväxt hos ZEISS

Trots pandemin och problem med leveranskedjan uppnådde ZEISS i Norden för första gången en omsättning på över 760 miljoner SEK.

ZEISS, ett internationellt ledande teknikföretag inom optik och optoelektronik, har mot alla odds uppnått en global omsättningstillväxt på 16 procent. Koncernens intäkter landade därmed på 8,8 miljarder euro under det nyss avslutade räkenskapsåret.

ZEISS Nordics, som omfattar koncernens verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge, bidrog väsentligt till det utmärkta resultatet med en total omsättning räkenskapsåret 1 oktober 2021 till 30 september 2022 på över 760 miljoner SEK, vilket är den högsta någonsin. ZEISS Nordics bidrog mycket till koncernens lönsamhet.

– Det är verkligen imponerande att vi har kunnat nå så bra resultat trots utmanande geopolitiska och ekonomiska förutsättningar. Förutom en liten dipp under covid-19-pandemin har vi haft en kontinuerlig tillväxt de senaste åren. Vi har lyckats hålla kursen även när det har blåst hårt, säger Walther Heger, vd på ZEISS Nordics.

Tillväxt inom alla områden

Walther Heger framhåller att ZEISS alla fyra affärsområden i Norden har uppnått en tillväxt på runt 10 procent.

– Tack vare innovativa lösningar har vi kunnat möta våra kunders krav. Det är krav på produkter och tjänster på en mycket hög teknisk nivå. Vi har haft en betydande tillväxt i orderingången och även om vi har drabbats hårt av problem med leveranskedjan har vi kunnat öka vår nordiska omsättning i linje med resten av ZEISS-koncernen, säger Walther Heger.

De fyra affärsområdena är medicinteknik, industriell mätteknik, mikroskopi och kikare/kikarsikten. Alla dessa fyra områden har enligt Walther Heger bidragit positivt till resultatet i Norden.

– Inom medicinteknik har vi haft ett fantastiskt verksamhetsår, men även de andra områdena har levererat, bland annat mikroskopi, som är det område som har haft störst problem med leveranskedjan.

ZEISS finns i alla de nordiska länderna och de totalt 180 nordiska anställda arbetar nära tillsammans över nationsgränserna både inom försäljning och service.

– Det är en styrka för oss att vi har en regional nordisk organisation. Vi har den kompetens som krävs för både försäljning och service i samband med de mycket komplexa produkter som vi erbjuder, påpekar Walther Heger.

Satsar på forskning och utveckling

ZEISS-koncernen investerar alltid en stor del av årets vinst i fortsatt forskning och utveckling. Det senaste räkenskapsåret öronmärkte ZEISS-koncernen globalt 1,1 miljarder euro till forskning och utveckling, motsvarande 13 procent av omsättningen.

I hela ZEISS-koncernen arbetar 5 200 av totalt 38 000 anställda med forskning och utveckling, och koncernen har över 10 500 patent.

Positiva förväntningar

Enligt Walther Heger har man på ZEISS stora förväntningar på utvecklingen under det kommande året.

– Vi räknar med fortsatt efterfrågan, till exempel inom medicinteknik, där de nordiska länderna har en växande äldre befolkning. Många av de äldre lider av kroniska sjukdomar, vilket kräver utrustning för diagnostik och behandling. Dessutom finns det ett uppdämt behov av operationer efter covid-19-pandemin. För detta behövs även högteknologiska lösningar. Vi är redo att möta efterfrågan, bl.a. med ett antal riktigt bra nya produkter som vi har på gång, säger Walther Heger.

Inom branschen pågår en stor grön omställning med ökat fokus på bl.a. vind- och eldrivna tekniker.

– Den gröna omställningen gör det nödvändigt för branschen att satsa stort på nya lösningar. Inom mätteknik finns nu till exempel ett större behov av att mäta batterier och små elektriska komponenter och i mindre utsträckning mäta traditionella stora föremål som växlar.

– Inom mikroskopi ser vi att medel fortsättningsvis avsätts till forskning inte bara inom medicinsk vetenskap, utan även inom naturvetenskapliga discipliner, där forskning bedrivs inom t.ex. metaller och alternativa energiformer.

– Däremot ser vi en del utmaningar när det kommer till direkt konsumentinriktade produkter som kikare och kikarsikten. Här får vi räkna med att privata konsumenter kommer att behöva lägga en betydligt större del av sin budget på el, vatten och värmekostnader.

– Vi tror på en positiv utveckling, men den kommer inte av sig självt. Vi måste själva bedriva forskning och utveckla produkter och tjänster utifrån de megatrender som blir avgörande för vad våra kunder kommer att efterfråga, konstaterar Walther Heger.

Fakta om ZEISS

ZEISS är ett internationellt ledande företag inom optik och optoelektronik. ZEISS har 38 000 anställda i nästan 50 länder med 30 produktionsenheter, 60 försäljnings- och serviceföretag samt 27 platser för forskning och utveckling. ZEISS grundades 1846 i Jena i Tyskland och har idag sitt huvudkontor i den sydtyska staden Oberkochen. ZEISS ägs av stiftelsen Carl Zeiss Foundation.

Ytterligare information om nyckeltal och resultat från räkenskapsåret 1 oktober 2021 till 30 september 2022 finns här.

Carl Zeiss AB
Tegeluddsvägen 76
102 54 Stockholm
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5560353608

Sänd till en kollega

0.035