Life Science Sweden - Tjänster https://www.lifesciencesweden.se Tjänster sv [Erbjuds] Lokalvårdsutbildning PRYL https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/170975/lokalvardsutbildning_pryl?ref=rss Tue, 21 Aug 2018 08:49:13 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/170975 [Erbjuds] Skärvätske Underhåll https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/170348/skarvatske_underhall?ref=rss Mon, 06 Aug 2018 18:44:07 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/170348 [Erbjuds] Kvalitetssäkring av städtjänster & Effektivitet genom nyckeltal - 2 dagar https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168840/kvalitetssakring_av_stadtjanster_effektivitet_genom_nyckeltal_2_dagar?ref=rss Tue, 26 Jun 2018 11:38:14 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168840 [Erbjuds] Ledarskapsutbildning för grupp och arbetsledare del 2 - 2 dagar https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168834/ledarskapsutbildning_for_grupp_och_arbetsledare_del_2_2_dagar?ref=rss Tue, 26 Jun 2018 11:20:10 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168834 [Erbjuds] Ledarskapsutbildning för grupp och arbetsledare del 1 - 2 dagar https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168832/ledarskapsutbildning_for_grupp_och_arbetsledare_del_1_2_dagar?ref=rss Tue, 26 Jun 2018 11:11:23 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168832 [Erbjuds] INSTA 800 kunskapsnivå 1+2 - 1 dag https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168829/insta_800_kunskapsniva_12_1_dag?ref=rss Tue, 26 Jun 2018 11:01:59 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168829 [Erbjuds] Diplomerad Golvvårdare - 2 dagar https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168826/diplomerad_golvvardare_2_dagar?ref=rss Tue, 26 Jun 2018 10:53:57 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168826 [Erbjuds] Lokalvårdsutbildning PRYL - 3 dagar https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168821/lokalvardsutbildning_pryl_3_dagar?ref=rss Tue, 26 Jun 2018 10:15:22 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168821 [Erbjuds] Erbjudande: Nulägesanalys Städtjänster https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168081/erbjudande_nulagesanalys_stadtjanster?ref=rss Fri, 01 Jun 2018 15:53:39 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/168081 [Erbjuds] Är ni redo för sommarens golvvård? https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/167300/ar_ni_redo_for_sommarens_golvvard?ref=rss Mon, 28 May 2018 11:57:56 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/167300 [Erbjuds] Städakademin https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/167084/stadakademin?ref=rss Mon, 21 May 2018 16:30:03 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/167084 [Erbjuds] Borago lanserar Städakademin https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/163531/borago_lanserar_stadakademin?ref=rss Wed, 28 Mar 2018 16:11:13 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/163531 [Erbjuds] Lokalvårdsutbildning PRYL Stockholm 12 + 19 + 26 juni https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/163287/lokalvardsutbildning_pryl_stockholm_12_19_26_juni?ref=rss Wed, 21 Mar 2018 13:17:48 +0100 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/163287 [Erbjuds] Ledarskapsutbildning del 1 för grupp och arbetsledare Göteborg https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/161996/ledarskapsutbildning_del_1_for_grupp_och_arbetsledare_goteborg?ref=rss Fri, 23 Feb 2018 11:32:13 +0100 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/161996 [Erbjuds] Anlita Safe Control för provning av svets och svetsförband https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/161939/anlita_safe_control_for_provning_av_svets_och_svetsforband?ref=rss Thu, 22 Feb 2018 13:12:03 +0100 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/161939 [Erbjuds] Fordonstvättar - Safe Control hjälper er med analys av avloppsvatten https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/160930/fordonstvattar_safe_control_hjalper_er_med_analys_av_avloppsvatten?ref=rss Tue, 30 Jan 2018 12:08:46 +0100 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/160930 [Erbjuds] Safe Control kvalitetssäkrar metalliska material https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/158969/safe_control_kvalitetssakrar_metalliska_material?ref=rss Thu, 07 Dec 2017 16:37:34 +0100 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/158969 [Erbjuds] Renhetsanalyser hos Safe Control kvalitetssäkrar komponenter och vätskor https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/158441/renhetsanalyser_hos_safe_control_kvalitetssakrar_komponenter_och_vatskor?ref=rss Thu, 30 Nov 2017 11:40:36 +0100 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/158441 [Erbjuds] Safe Control kan ge svar när något har gått fel https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/158198/safe_control_kan_ge_svar_nar_nagot_har_gatt_fel?ref=rss Thu, 23 Nov 2017 16:09:51 +0100 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/158198 [Erbjuds] Safe Control analyserar asbestförekomst i luft https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/157383/safe_control_analyserar_asbestforekomst_i_luft?ref=rss Thu, 09 Nov 2017 11:51:41 +0100 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/157383 [Erbjuds] Anlita Safe Control för korrosionsprovningar https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/156222/anlita_safe_control_for_korrosionsprovningar?ref=rss Thu, 19 Oct 2017 16:05:32 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/156222 [Erbjuds] Safe Control utför provning av armeringsjärn https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/156218/safe_control_utfor_provning_av_armeringsjarn?ref=rss Thu, 19 Oct 2017 15:00:57 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/156218 [Erbjuds] Safe Control Boiler Service - experter på inspektion av sodapannor https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/155820/safe_control_boiler_service_experter_pa_inspektion_av_sodapannor?ref=rss Thu, 12 Oct 2017 11:00:55 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/155820 [Erbjuds] Miljöfarliga ämnen vid rivning och sanering https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/155522/miljofarliga_amnen_vid_rivning_och_sanering?ref=rss Thu, 05 Oct 2017 15:53:23 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/155522 [Erbjuds] Anlita Safe Control Materialteknik för provningar enligt 1090 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/155517/anlita_safe_control_materialteknik_for_provningar_enligt_1090?ref=rss Thu, 05 Oct 2017 15:40:26 +0200 https://www.lifesciencesweden.se/competence/view/155517