23948sdkhjf

980 miljoner till medicinsk forskning

Vetenskapsrådet delar ut 980 miljoner kronor till 254 forskningsprojekt inom medicin och hälsa.

Totalt tog Vetenskapsrådet emot 1 160 ansökningar till att få ta del av anslaget till medicin och hälsa. Totalt beviljades 254 ansökningar och nästan 980 miljoner kronor kommer att delas ut.

De ansökningar som

kom in gällde antingen projektbidrag, pengar till projekt kring alternativ till djurförsök, etableringsbidrag, finansiering till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö eller forskarskola inom bioinformatik.

Av de 906 inkomna ansökningarna om projektbidrag beviljades 212, vilket ger en beviljandegrad på 25 procent. De fick ett medelbidrag om drygt en miljon kronor som löper över tre eller fyra år.

- Många mycket bra ansökningar med spännande forskningsprojekt har inkommit, och det är med tillfredsställelse jag konstaterar att beviljandegraden har gått upp i jämförelse med förra året. Det är ett resultat bland annat av att medel frigjorts från tidigare utlysningar som inte fortsätter. Om det i framtiden tillkommer ytterligare budgetförstärkningar hoppas jag att nästa steg blir att öka medelbidraget och helt gå över till fyraåriga bidrag, säger Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, i ett pressmeddelande.

Av de 980 miljoner som ska delas ut har 180 miljoner tilldelats unga forskare som ska etablera sig som självständiga forskare. När det gäller de 206 ansökningar om etableringsbidrag som inkommit har 30 beviljats vardera 1,5 miljoner per år för perioden 2017–2020. Det ger en beviljandegrad på 15 procent.

- Stödet till dessa forskare är strategiskt viktigt. Det är därför roligt att beviljandegraden är högre än tidigare. Men en orsak till det är att Vetenskapsrådet fått in betydligt färre ansökningar i denna kategori. Varför det är så är något som vi får titta närmare på, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Av de huvudsökande var 633 män och 527 kvinnor. Av dessa beviljades 153 respektive 101 vilket innebär att beviljandegraden för män (24 procent) är högre än för kvinnor (19 procent).

- När det gäller beviljandegrad för kvinnor respektive män så uppnådde männen en högre beviljandegrad. Dessutom är medelbidraget för manliga sökanden fortfarande högre än för kvinnor, och det måste vi följa upp.

Det lärosäte som tilldelades mest pengar är Karolinska Institutet, som totalt kommer att tilldelas drygt 524 miljoner kronor. På andra plats kommer Lunds universitet med 161 miljoner, tätt följt av Uppsala universitet med nästan 107 miljoner, Göteborgs universitet på 91 miljoner och Umeå universitet med 42 miljoner.

Läs även:
Pengaregn över forskare
Långvariga infektioner, smärta och mitokondriernas genuttryck är några av de ämnen som delar på pengarna när Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delar ut 752 miljoner kronor till 22 svenska forskningsprojekt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.312