23948sdkhjf

Förtroende för barnvaccin sjunker i världen

Sedan pandemin har tilliten till vaccinering av barn sjunkit. Det uppger Unicef i en ny rapport och manar världens ledare att agera – innan läget förvärras.

Under pandemin backade vaccineringen av barn till den lägsta på 30 år. De dystra siffrorna som kom från Unicef och WHO i somras följs nu upp av ytterligare en rapport.

Allmänhetens uppfattning om vikten av rutinmässig vaccinering för barn har under pandemin minskat i 52 av de 55 länder som studerats, enligt den nya rapporten om immunisering från Unicef. I länder som Japan, Sydkorea och Ghana har förtroendet minskat med över en tredjedel sedan pandemins start.

– Det är en oroande varningssignal. Vi kan inte tillåta att förtroendet för rutinmässiga vaccinationer blir ytterligare ett av pandemins offer. Annars kan nästa våg av dödsfall bli fler barn med mässling, difteri eller andra sjukdomar som kan förebyggas, säger Catherine Russell, vd för Unicef, i ett pressmeddelande.

Sedan 2019 har 48 miljoner barn i världen inte fått någon rutinmässig vaccinering alls, medan 67 miljoner barn inte vaccinerats mot de dödligaste barnsjukdomarna. De barn som fötts precis före, eller under, pandemin passerar nu den ålder då de normalt skulle vaccineras. Unicef understryker vikten av att nu brådskande komma ikapp för att förhindra dödliga sjukdomsutbrott. 2022 var exempelvis mässlingfallen mer än dubbelt så många som 2021, och antalet barn som blivit förlamade av polio ökade med 16 procent.

Stödet för vaccin är dock fortfarande relativt starkt – i nästan hälften av länderna tyckte cirka 80 procent att vaccin är viktigt för barn. 

Men, enligt rapporten pekar faktorer som minskat förtroende för expertis, politisk polarisering och vilseledande information på att läget kan förvärras. Unicef uppmanar världens regeringar att bland annat arbeta för ökat förtroende, fördubbla finansieringen av immunisering samt identifiera och nå de barn som inte vaccinerats.

Svenska Läkemedelsverket kommenterar den globala utvecklingen i ett pressmeddelande.

– Eftersom många av sjukdomarna vi idag vaccinerar oss mot är ovanliga i Sverige är det lätt att glömma hur allvarliga de kan bli, säger Charlotta Bergquist, vaccinutredare och gruppchef vid Läkemedelsverket.

 – Det innebär en risk för att sjukdomar som är ovanliga i Sverige skulle kunna blossa upp igen i ovaccinerade delar av befolkningen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062