23948sdkhjf

Pfizers Paxlovid testas mot postcovid i stor svensk studie

I en ny studie vid Karolinska universitetssjukhuset testas nu Pfizers covidläkemedel Paxlovid på patienter med postcovid. Det är en av de största studierna i världen som just nu genomförs för ett läkemedel mot postcovid.

– Det är väldigt viktigt att vi nu faktiskt försöker behandla postcovid med en ambition att bota så att den här relativt unga patientgruppen kan återgå till sina liv, säger Judith Bruchfeld, överläkare och docent vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, till Sveriges Radio Ekot.

Trötthet, kognitiva problem, smärta och hjärt- och kärlkomplikationer är några av symptomen som kan uppstå för en person som drabbats av postcovid. Symptomen kan variera över tid och kan vara olika från person till person.

En svårighet med postcovid är att man ännu inte med säkerhet kunnat utröna de bakomliggande orsakerna till att vissa drabbas. Men en teori är att viruset finns kvar i kroppen långt efter den ursprungliga infektionen.

– Det finns en hypotes att det finns kvarvarande virusrester vid postcovid och att det är de som underhåller sjukdomen vilket gör att folk inte återhämtar sig efter akut covid. Det finns studier som visar på förekomsten av spikeprotein från viruset i blod i upp till ett år efter den akuta sjukdomsfasen hos patienter med postcovid, säger Marcus Ståhlberg, hjärtläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska institutet, till Life Science Sweden.

Han har varit med att startat studien som nu äger rum vid Karolinska universitetssjukhuset och som görs i samarbete med Pfizer.

I studien testas covidläkemedlet Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) på patienter med långt kvarvarande symptom efter covid-19. Totalt 400 patienter ingår i studien varav några får läkemedlet och andra placebo i 15 dagar.

Pfizers Paxlovid beviljades ett godkännande i Europa i början av förra året för behandling av vuxna med covid-19. Det är ett antiviralt läkemedel som verkar för att minska virusets förmåga att föröka sig.

– Det trycker ner virusnivåerna om man har en akut sars-cov-2-infektion, säger Marcus Ståhlberg.

Studien vid Karolinska universitetssjukhuset är fortfarande i ett tidigt stadium och än är det för tidigt att dra några slutsatser om effekten av läkemedlet på patientgruppen. De första resultaten tror forskarna kommer att kunna publiceras redan nästa år.

Registerstudier från USA har visat att patienter som behandlats med Paxlovid vid den akuta sjukdomsfasen av covid hade en lägre risk att drabbas av postcovid, berättar Marcus Ståhlberg men understryker att detta inte är något bevis på att det går att använda för behandling av kronisk postcovid.

– Vi har många patienter som har varit svårt sjuka med svår funktionsnedsättning i över tre års tid och det finns ingen behandling som vi kan erbjuda som kommer åt själva sjukdomsmekanismen. Det är ytterst angeläget med ett läkemedel som fungerar mot postcovid, säger han.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.114