23948sdkhjf

Svenska chefer stryper forskningen

Färre forskare nyanställs och den befintliga forskningsstyrkan kan minskas. Det visar en ny rapport som bygger på svar från knappt trehundra chefer i svenska innovationsföretag.
Sveriges forsknings- och utvecklingschefer ser betydligt mer negativt på framtiden än för ett år sedan. Det framgår av Awapatents Innovationsbarometer 2008. Enligt rapporten, som bygger på intervjuer med 292 svenska forsknings- och utvecklingschefer tror bara en av åtta chefer att regeringens forskningsproposition från ifjol höst kommer att innebära en förbättring för det egna företaget.

Lågkonjunkturen väntas också påverka bolagens forskning och utveckling. Dubbelt så många som ifjol av de tillfrågade cheferna tror att företaget kommer forska mindre. Färre än ifjol kommer att nyanställa. Ifjol trodde 38 procent att man skulle komma att rekrytera forskare. I år är det bara 25 procent av cheferna som tror på en ökning. Tvärtom tror hela 12 procent av de tillfrågade cheferna att forskningspersonalen kommer att minskas. Bara 4 procent trodde så i förra årets undersökning.

Ändå är det redan idag brist på tillräcklig kompetens. Två av tre tillfrågade säger att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt nya medarbetare.

Förra årets rapport visade också på en stor brist på kvinnor inom forskning och utveckling i näringslivet. Den bristen befästs i årets rapport. Fyra av tio företag har inte enda forskande kvinna. I fem av tio bolag är kvinnor kraftigt underrepresenterade. Bara ett av sex bolag har fler än 40 procent kvinnor bland sin forskande personal. Då är ändå bioteknikbolagen relativt kvinnotäta, jämfört med elektronik, it och telekom. Där har vartannat bolag inga kvinnliga forskare över huvud taget på sina anställningslistor.

Framtidstron är dock hyggligt god vad gäller life sciencebranschen. Bioteknik och läkemedel rankas som den näst viktigaste framtidsbranschen, efter energi och miljöteknik. Förra rapporten ansåg 62 procent att bioteknik och läkemedel var en av Sveriges viktigaste framtidsbranscher. I årets undersökning har andelen optimister bara sjunkit något, till 59 procent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.095