23948sdkhjf

Säkrare mat med färre myndigheter

Regeringens utredare har nu sett över Sveriges livsmedelsmyndigheter. Hans förslag är att dagens fyra myndigheter ersätts av tre. Syftet är att öka säkerheten, plus spara pengar.
Regeringens livsmedelsutredare , landshövdingen i Västernorrland Gerhard Larsson har nu överlämnat sina slutförslag till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

I betänkandet "Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion" föreslår han att verksamheterna vid Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Statens veterinärmedicinska anstalt stuvas om. Dagens fyra myndigheter ska enligt förslaget bli tre.

Livsmedelssäkerhetsmyndigheten , som ska placeras i Uppsala ska verka för säkra livsmedel, friska djur och sunda växter i hela livsmedelskedjan. Myndighetens huvudkontor lokaliseras till Uppsala.

Myndigheten för havsresurser och fiske placeras i Göteborg, och ska främja en hållbar förvaltning av havsresurserna och fisket, samt ett ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt vattenbruk.

Myndigheten för jordbruk och landsbygdsutveckling ska främja ett efterfrågestyrt, konkurrenskraftigt och miljöanpassat jordbruk och en hållbar landsbygd. Huvudkontoret ska ligga i Jönköping.

Dessutom föreslår Gerhard Larsson inrättandet av ett vetenskapligt råd för riskvärdering, knutet till Livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Rådet ska vara beslutsmässigt fristående, för hela livsmedelskedjan livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsa, djurskydd och fytosanitärt växtskydd samt nutrition.

Livsmedelssäkerhetsmyndigheten ska också få ett centrallaboratorium som blir nationellt referenslaboratorium för hela livsmedelskedjan. Med tre myndigheter istället för fyra ska det både bli bättre, och billigare, enligt regeringsutredaren.

- Jag räknar med att den nya myndighetsstrukturen leder till minskade statliga kostnader genom renodling, stordrift, större kritisk massa och konkurrensutsättning samt en minskad administrativ börda för jordbrukare och andra företag genom att myndighetskontakterna samordnas och koncentreras till länsstyrelsen i hemlänet, säger Gerhard Larsson.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094