23948sdkhjf

Dags att söka statligt stöd

Utlysningen av 20 av regeringens strategiska forskningsområden har öppnat. Totalt finns 2 660 miljoner att ansöka om.
I forsknings- och innovationspropositionen 2008 föreslog regeringen ökat stöd till 24 strategiska forskningsområden under perioden 2009-2012. Nu har utlysningen av de 20 av dessa öppnat. Sammanlagt är det 2 660 miljoner kronor som ska fördelas via Vetenskapsrådet, FAS, Formas, Energimyndigheten och Vinnova.

De lärosäten som vill ansöka om bidrag måste uppfylla tre kriterier: För det första ska den forskning som bedrivs vara långsiktig och hålla högsta kvalitet internationellt sett. Forskningen ska också bidra till och tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem i samhället. Dessutom ska forskningen ha anknytning till det svenska näringslivet.

Sista ansökningsdag är den 16 mars 2009. Ansvariga myndigheter lämnar sedan sina rekommendationer till regeringen den 15 juni 2009 och därefter fattar regeringen beslut kring vilka lärosäten som beviljas bidrag.

Läs utlysningen i sin helhet och få tips på hur du ansöker på www.vinnova.se

Strategiska forskningsområden 2009-2012:Energi
Hållbart utnyttjande av naturresurser
Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald
Klimatmodeller
Havsmiljöforskning
Cancer
Diabetes
Epidemiologi
Molekylär biovetenskap
Neurovetenskap
Stamceller och regenerativ medicin
Vårdforskning
Nanovetenskap och nanoteknik
E-vetenskap
Materialvetenskap
IT och mobil kommunikation
Produktionsteknik
Transportforskning
Säkerhet och krisberedskap
Politiskt viktiga geografiska regioner
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078