23948sdkhjf

Teori om cancer och kromosomer fel

Längden på kromosomernas ändar, telomererna, har inget med uppkomsten av cancer att göra. Det visar en studie från Umeå universitet.
Kromosomernas ändar, telomererna, är viktiga för cellernas genetiska stabilitet. Hos friska celler förkortas telomererna varje gång cellen delar sig. Hos cancerceller förblir dock telomererna lika långa oavsett hur många gånger cellen delar sig. Forskarna tror att denna egenskap är viktig för att cancercellerna ska kunna dela sig oändligt många gånger och därmed ha evigt liv, till skillnad från normala celler.

Tidigare försök har visat att celler med korta telomerer har en särskild skyddsmekanism som gör att telomererna inte förkortas. Nu har forskare vi Umeå universitet kunnat visa att denna egenskap inte är unik för cancerceller utan att en liknande mekanism finns i kroppens blodceller. Deras fynd motsäger också mot hypotesen att man skulle kunna förutse en människas livslängd genom att studera telomerlängden vilket man tidigare trott.

Undersökningen omfattade blodprov från 959 personer, tagna vid två olika tillfällen med 9 till 11 års mellanrum. Vid det andra provtagningstillfället hade telomererna hos de flesta i försökspersonernas blodceller förkortats. Ungefär en tredjedel av testpersonerna hade dock lika långa telomerer som vid första tillfället. Studien visar att den individuella telomerförkortningen var starkt kopplad till hur långa telomererna var från början. Individer med långa telomerer förlorade mest telomermaterial per år medan personer som hade korta telomerer från början inte visade någon förkortning alls. En del av personerna med korta telomerer förlängde till och med sina telomerer mellan första och andra provtagningtillfället.Av de personer som ingick
i studien hade 314 fått en cancerdiagnos efter den andra provtagningen. I studien sågs ingen koppling mellan deras telomerlängd och diagnosen trots att tidigare studier tytt på att det finns ett samband mellan onormal telomerlängd och tumörutveckling.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078