23948sdkhjf

Fortsatt minus för Aerocrine

Omsättningen ökar men resultatet är fortsatt negativt för allergibolaget. Fjolårets kraftiga personalminskning sänker kostnaderna rejält för 2009, och målet är att visa positivt resultat nästa år.
Nettoomsättningen för helåret 2008 landade på 82,4 miljoner kronor, 8 procent upp från året innan. Under årets sista kvartal ökade omsättningen mer, med 11 procent. Resultatet efter skatt är dock fortsatt negativt, -128,8 miljoner att jämföra med en förlust om -113,9 miljoner kronor för helåret 2007. Resultat per aktie är ungefär jämförbar, -2,8 kronor mot -2,7 kronor för 2007.

Under 2008 har Aerocrine genomfört ett besparings- och omstruktureringsprogram, som innebar att tio av bolaget totalt 44 medarbetare i Sverige fick sluta. Besparingsprogrammet väntas minska rörelsekostnaderna med ungefär 50 miljoner kronor under 2009.

Vid en extra bolagsstämma i november beslutades om en nyemission. Ungefär 500 nya aktieägare tecknade aktier i emissionen, och Aerocrine fyllde då på kassan med 87,2 miljoner kronor före emissionskostnader. I rapporten för 2008 reviderar också Aerocrine sina mål. Nu sägs att bolaget ska nå positivt kassaflöde för ett kvartal någon gång under 2010, och att resultatet för helåret 2010 ska bli positivt.

För närvarande finns två tydliga moln på Aerocrines himmel. Det ena är att det amerikanska nationella sjukförsäkringssystemet idag inte godkänner återbetalning för kostnader för den typ av inflammationsmätning som Aerocrine marknadsför . Det andra är en tvist med det amerikanska bolaget Apieron kring patentintrång. Där uppger Aerocrine att man undersöker förutsättningar för en uppgörelse.

Aerocrines huvudprodukt är en utrustning för att mäta inflammation hos patienter med luftvägsbesvär. Produkten är lanserad i USA och lansering pågår på andra marknader. Under fjolåret lämnades bland annat in en ansökan om marknadsregistrering i Japan. Nu pågår förhandingar med en global partner kring utveckling av produkter för både kliniskt bruk och användning hemma.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094