23948sdkhjf

Superdator ska bekämpa folksjukdomar

Ett nytt kraftfullt forskningsverktyg för beräkning och lagring av data ska hjälpa svenska forskare att hitta fler mutationer som orsakar sjukdomar.
Storskaliga beräkningar och storskalig lagring, hantering och analys av data spelar en allt större roll inom många vetenskapsområden. Ifjol utlyste Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse stödpengar för att bygga upp nya datorstöd som resurs för svenska forskare.

Åtta ansökningar kom in, och två beviljades. Båda har koppling till Uppsala, som är Nordens största universitet på området storskalig sekvenseringsteknologi. Universitets multidisciplinära centrum på området, UPPMAX, kommer nu att expandera, efter ett stöd om 13 miljoner kronor, från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

En grupp forskare, under ledning av Kerstin Lindblad-Toh och UPPMAX föreståndare Ingela Nyström lämnade in ansökan. Anslaget ska gå till uppbyggnaden av ett nytt datorsystem för gensekvensdata.

Storskalig sekvensteknologi ger forskarna möjlighet att studera exempelvis bakterier och mänsklig arvsmassa på ett mer detaljerat sätt, och ställa nya typer av frågor. De senaste åren har forskare bland annat i detalj kunnat studera en rad olika regioner i arvsmassan som ökar risken för olika folksjukdomar som cancer, diabetes, fetma och autoimmuna sjukdomar. Samtidigt krävs många terabytes av både datalagring och primärminne för att kunna hantera och analysera de stora mängder data som skapas.

UPPMAX har sedan starten 2003 försett forskare från hela landet med beräkningskraft från ett antal datorkluster. Just nu upphandlas ett nytt kluster med cirka 2 000 beräkningskärnor, med finansiering som SNIC beviljade 2008. De nya pengarna gör det möjligt att köpa in ytterligare ett kluster.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078