23948sdkhjf

De vill ha en miljard till klinisk forskning

Ytterligare satsningar på kvalitetsregister, en nationell fond och en samarbetsorganisation för klinisk forskning. Det är några av de viktigaste förslagen i slutrapporten från delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen som presenterades i går av ordföranden Nina Rehnqvist.
- Ingen av spelarna förlorar på det här, det är viktigt att komma ihåg. Normalt sett vinner ju den ena parten på bekostnad av den andra men så är det inte i det här fallet, säger delegationens ordförande Nina Rehnqvist.

Uppdraget för delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen är att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer inom klinisk forskning i Sverige. Delegationens arbete påbörjades 2007 och i går redovisades alltså slutrapporten ”Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen”. Titeln syftar på att såväl industrin, akademin, vården och samhället tjänar på att samarbeta på det här området.

Rapporten är ett komplement till det arbete som regeringens enskilde utredare Olle Stendahl presenterade i maj i år. I linje med hans förslag vill delegationen att det skapas en statlig fond för klinisk forskning som byggs upp successivt. Förslaget från delegationen är att regeringen och landstingen ska avsätta totalt 500 miljoner årligen till fonden. Vinnova och Vetenskapsrådet blir ansvariga för fonden. Pengarna ska enligt förslaget användas till projekt som kräver minst tio miljoner kronor och som sker i samarbete mellan flera akademiska centra och vårdenheter. Delegationen vill också främja industrins delaktighet och ser därför gärna att enskilda projekt samfinansieras av fonden och enskilda företag.

Delegationen föreslår också att alla landsting ska redovisa sina insatser inom klinisk forskning varje år. Syftet är att sätta forskningen i fokus och få den att bli en naturlig del av landstingens verksamhet. Den pilotstudie som utfördes inom ramarna för delegationens arbete har redan givit positiva effekter.

- Den enda kritiken jag har fått är från de landsting som inte fick vara med i studien, säger Hannie Lundgren, forskningsdirektör Region Skåne som ansvarat för pilotstudien.

- I de landsting som saknade klinisk forskning har flera positiva processer satts igång som en följd av projektet. Det tar bara fyra år för ett resultat från klinisk forskning att bli praxis i vården så det är viktigt att vi satsar på det här, säger Hannie Lundgren.

Precis som Olle Stendahl menar också delegationen att Sverige måste satsa på att förbättra infrastrukturen för den kliniska forskningen. Till detta vill delegationen ha ytterligare 500 miljoner. Ett av de viktigaste förslagen är att arbetet med Klinisk Utveckling via Register, KUR, fortsätter. Målet är att läkarna ska börja skapa och använda data i daglig klinisk praxis. Och här finns exempel på att registren möjliggjort studier som givit internationellt genomslag som projektet Combine kring inflammatoriska sjukdomar.

- Om vi bara utnyttjar våra naturresurser på det här området så kan vi bli väldigt konkurrenskraftiga på det här området, säger Lars Klareskog på Karolinska Institutet som är en av de ansvariga bakom KUR-projektet.

- Det är viktigt att vi tar tag i det här och sätter igång nu, annars går luften ur. Jag vill att arbetet med att förbättra infrastrukturen ska vara igång inom sex månader, säger Nina Rehnqvist.

Ett annat av delegationens huvudförslag är att i linje med Olle Stendahls rapport bygga upp en nationell samarbetsorganisation för klinisk behandlingsforskning. Avsikten är att Samarbetsgrupp av Akademiska Centra för Medicinsk behandlingsforskningsprojekt i Sjukvården, SAMS, ska fungera som centrum för ett nätverk av akademiska aktörer inom den kliniska forskningen. Samarbetsgruppen ska kunna ge stöd och vägledning inom alla delar av kliniska forskningsprojekt och ska också kunna vara samarbetsparters för industrin.

- Om vi inte lyckas missar vi chansen att återigen bli världsledande inom klinisk forskning. Fortsätter vi att tappa mark kommer det att bli fler och fler tappade sugar som ger en negativ spiral, säger Nina Rehnqvist.

- Om vi kan få till ett bättre samarbete skulle vi få en mer framgångsrik klinisk forskning som gör Sverige mer attraktivt för forskare samtidigt som vi får en bättre vård för patienterna och nya effektiva produkter, säger Nina Rehnqvist.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094