23948sdkhjf

Tvärvetenskaplig forskning på ribosomer får miljonstöd

Wallenberg ger 47,5 miljoner till forskare som ska studera ribosomerna och öka förståelsen kring antibiotikaresistens och hur vissa sjukdomar uppstår.
Knut och Alice Wallenberg stiftelse stödjer sju tvärvetenskapliga forskargrupper vid Uppsala universitet som ska studera ribosomerna. Forskarna ska använda anslaget till att studera ribosomens struktur, funktion, fysiologi och evolution.Ribosomerna spelar en viktig
roll i proteinsyntesen och när det är fel i maskineriet kan svåra och ärftliga sjukdomar uppstå. Därför är forskningsområdet viktigt för att öka kunskapen kring sjukdomars uppkomst. Även forskning kring antibiotikaresistens har mycket att hämta ur ribosomforskningen, då bakteriernas ribosomer ofta är målet för många antibiotikapreparat.De tvärvetenskapliga forskargrupperna
har represetanter från internationellt kända ribosomforskare med expertis inom kristallografi, biologiska beräkningar från kristallstrukturer, biokemi och snabb kinetik, enstaka molekylspektroskopi på enskilda celler, molekylärbiologi, systembiologi, molekylärgenetik och molekylär evolution.

- Vårt angreppssätt är unikt i forskningsvärden genom att vi kombinerar forskningsexpertis från alla områden av betydelse för att förstå ribosomfunktionen i ett nätverk av samarbetsprojekt över biologins traditionella gränser, säger Måns Ehrenberg, professor i molekylärbiologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, som ska leda de sju grupperna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094