23948sdkhjf

Nytt samarbete med akademin

Astrazeneca inleder ett tvåårigt projekt med forskare från Göteborgs universitet inom astma och KOL.
Tillsammans med forskare från Krefting research center vid Göteborgs universitet ska forskare från Astrazeneca i Mölndal försöka förstå vilka biologiska processer som ligger bakom luftvägssjukdomarna astma och KOL. I dag räknar forskarna med att det finns sex olika huvudtyper av astma och målet är att få bättre kunskap om dessa subgrupper för att på sikt ta fram nya läkemedel som kan bättre kan anpassas till den enskilde patienten. Samarbetet inleds i början av nästa år och ska löpa under två år till en början.

– Förhoppningen är att vi då har fått bättre kunskap om subgrupperna inom framförallt astma, men även inom KOL, och identifierat nya målproteiner för utveckling av nya läkemedel. Målet är också att identifiera nya biomarkörer som kan leda till utveckling av nya diagnosmetoder för att identifiera olika patientsubgrupper, säger Henric Olsson, projektledare på Astrazeneca.

För att göra det kommer man i början av nästa år att ta in de första försökspersonerna i projektet för att samla celler och vävnad som man sedan ska göra funktionella studier av på labbet. Forskningssamarbetet finansieras av Astrazeneca som investerar en miljon dollar, motsvarande 6,5 miljoner kronor per år under de två år projektet är satt att löpa.

Vad kan ni bidra med förutom finansiering?

– Rent vetenskapligt är patientsegmentering ett område vi har varit intresserade av under en låg tid och vi har varit drivande i att formulera de vetenskapliga frågeställningarna som utgör stommen i projektet. Vi kommer nu att sätta upp en gemensam styrkommitté med Göteborgs universitet där vi tillsammans ska stå för den vetenskapliga ledningen. Dessutom har vi som stort företag avsevärda resurser vad gäller till exempel cellmodeller och teknologiplattformar.

Vad hoppas ni kunna få från akademin?

– Krefting research center har under lång tid byggt upp en stor expertis kring respiratoriska sjukdomar som astma och KOL med insikten om att de är heterogena sjukdomar. De är också duktiga immunologer, vilket är värdefullt eftersom detta är sjukdomar med immunologiska komponenter. Dessutom kan de bidra med ett stort och välkarakteriserat patientmaterial, vilket utgör en förutsättning för forskningsarbetet.

Totalt kommer samarbetet att involvera en handfull forskare från Astrazeneca respektive Göteborgs universitet, som visserligen inte kommer att stå sida vid sida, men ha full tillgång till varandras labb.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078