23948sdkhjf

Så ska inkubatorn växa

Lund life science incubator expanderar. Fyra regionala aktörer går samman för att finansiera stöd och affärsutveckling inom life science i Lund.
De offentliga aktörerna Lunds universitet, Lunds kommun, Region Skåne och Medicon Village vill utöka verksamheten i Lund life science incubator, en företagsinkubator på Medicon Village som hjälper entreprenörer och tidiga bolag att utveckla sina idéer. Målet är att företagsinkubatorn ska fortsätta att erbjuda stöd för projekt och organisationer, men med en mer gränsöverskridande profil än vad de hittills gjort. Inkubatorn ska utöka sin verksamhet med life science samt för att innefatta utveckling av livsmedel, nano, material och informationsteknik.

Ett nytt tillskott blir ett så kallat living lab, ett laboratorium där forskare får göra tester för att hitta produkter och material som passar deras tänkta tillämpningar. Inkubatorn har också planer på att utveckla ett demolab, där leverantörer får ställa ut utrustning och göra ny teknik tillgänglig för inkubatorsbolagen.

– Lunds attraktionskraft som innovationsstad och tillväxtmotor stärks med denna breddning av inkubatorn, som blir unik avseende tillgång till labb, instrument och sin gränsöverskridande profil. Det skapar möjligheter att locka hit fler forskare och företag, säger Christer Wallin, andre vice ordförande i Lunds kommunstyrelse i ett pressmeddelande.

Det nya konceptet ska lägga fokus på materialkunskap, livsmedel och it/telekom, områden som de inblandade anser vara viktiga forskningsområden för vidareutveckling och innovation inom life science.

– Region Skåne går in med finansiering då det är tätt knutet till en av regionens kärnverksamheter, sjukvården. Gränsöverskridande miljöer gör att vi kan vara mer flexibla för de behov som uppstår i samhället och på marknaden. Ska regionen lyckas med en effektivare utveckling av produkter och tjänster ska de vara behovsdrivna och svara mot de utmaningar som finns regionalt, nationellt och globalt, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnde i ett pressmeddelande.

Strukturen för att bygga den nya inkubatorn skall vara på plats under våren 2014.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062