23948sdkhjf

Regeringen höjer anslagen

I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att höja anslagen för forskning inom bland annat life science.

Satsningen presenterades på en presskonferens på fredagen. Andra områden som kommer att få mer finansiering, förutom life science, är miljö och digitalisering bland annat. Syftet är att möta prioriterade samhällsutmaningar.

Anslagshöjningen ska ske

successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och då omfatta 680 miljoner kronor årligen. Senare i höst presenteras mandatperiodens forskningspolitiska proposition där satsningarna utvecklas ytterligare.

De ökade resurserna kommer att tillföras Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) anslag.

Sverige och världen står inför ett antal stora samhällsutmaningar. Miljö- och klimatförändringarna, hållbart samhällsbyggande och hälsoutmaningen är några exempel. För att möta dessa utmaningar behövs forskningsbaserad kunskap.

Regeringens ambition är att värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken prioriterar samhällsutmaningar som är relevanta för vår tid och vårt samhälle. Forskning kring hälsa och livsvetenskap, klimat, migration, digitalisering och ett hållbart samhällsbyggande kommer därför att få ökade resurser.

- Forskning som ytterligare stärker Sverige som kunskapsnation och vår världsledande position inom hälsoforskning och livsvetenskap behövs för att möta nya sjukdomar och förändrad smittspridning. Ett modernt samhällsbygge kräver kunskap för att möta utmaningar som till exempel migration, ett hållbart arbetsliv och antibiotikaresistens, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Modern forskning producerar allt mer data. Den snabba utvecklingen ställer ökade krav på allt kraftfullare och snabbare datorresurser. Därför bedömer regeringen att det behövs en satsning på digital infrastruktur för att öka kapaciteten att lagra, analysera och överföra data.

Läs mer på kemivarldenbiotech.se

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093