23948sdkhjf

Lovande från Medivir i ny studie

En kombinationsbehandling mot hepatit C med bland annat simeprevir visar stark effekt i klinisk studie.

Under fredagen meddelade läkemedelsbolaget Medivir nya interimsresultat från en fas IIa-studie där de antivirala substanserna odalasvir och AL-335 testas som behandling mot hepatit C genotyp 1, med eller utan simeprevir, som utvecklats av Medivir i samarbete med Janssen.

Resultaten presenterades den

23 september under mötet The European Association for the Study of the Liver (EASL) Special Conference i Paris. De visar att samtliga patienter som fick trippelkombinationen med 800 milligram AL-335, 50 milligram odalasvir och 75 milligram simeprevir uppnådde målet SVR12 – bestående virologiskt svar tolv veckor efter avslutad behandling – redan efter sex veckor.

Även hos de andra två grupperna som fick simeprevir nådde 100 procent av patienterna SVR12 eller SVR24 (bestående virologiskt svar 24 veckor efter avslutad behandling). I den tredje gruppen, som inte fick simeprevir utan behandlades med 800 milligram AL-335 och 50 milligram odalasvir, var andelen som nådde SVR12 90 procent.

Studien genomförs av Alios BioPharma Inc., ett bolag inom Janssen Pharmaceutical Companies.

Resultaten har lett till beslutet att gå vidare med kombinationen 400 milligram AL-335, 25 milligram odalasvir och 75 milligram simeprevir i sin framtida utveckling.

Läs även:
Vill dela upp Medivir
Ledningen ser över möjligheten att dela upp verksamheten i två specialiserade bolag, med fokus på FoU respektive kommersialisering.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109