23948sdkhjf

Innovationsrace mot cancer

Under 52 timmar ska personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft arbeta tillsammans mot cancer. I ett debattinlägg förklarar sverigecheferna varför detta är viktigt.
Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika innovation race som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala. Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.

I debattinlägget nedan förklarar Sverigecheferna för AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Microsoft vikten av nya sätt att arbeta och samverka för att snabba på innovationstakten inom cancervården.
Banbrytande ”innovation race” för bättre cancervård
Att få en cancerdiagnos är en tragedi för de tusentals patienter och deras anhöriga som varje år får detta besked. Men för allt fler är det ett besked om att de drabbats av en sjukdom som går att behandla, leva med och i bästa fall bota. En avgörande faktor för att denna utveckling ska kunna fortsätta är att behandlingen ständigt förbättras och når samtliga patienter i tid. Idag samlas vi därför till ett ”innovation race” för att under 52 timmar testa och utvärdera nya innovativa metoder som kan implementeras i cancervården.

I dag sker stora framgångar inom cancerområdet. Det offentliga Sverige har kraftsamlat, bland annat genom skapandet av en nationell cancerstrategi, regionala cancercentrum, RCC, och standardiserade vårdförlopp. Men dessa insatser löser inte samtliga problem som omger dagens och morgondagens cancervård. Det krävs ökad samverkan, bredare kunskapsutbyte och starkare innovationskraft för att lösa cancerns gåta och förbättra vården.

Vi måste lyssna på patienterna och säkerställa att det är deras upplevelser och behov som står i centrum för all utveckling. Och vi måste öka takten för att få fram bättre forskningsresultat och nya innovativa vårdmetoder som leder till bättre cancervård. Cancerpatienter har inte råd att vänta! Vi vill göra vad vi kan för att driva på denna utveckling och vi är beredda att testa något nytt för att öka takten och möjligheterna att möta patienternas behov i tid.

Under 52 timmar deltar vi därför i ett ”innovation race” för att testa och utvärdera nya innovativa metoder inom cancervården. Medarbetare från biopharmaföretagen AbbVie och Bristol-Myers Squibb samt teknikföretaget Microsoft kommer att arbeta sida vid sida med läkare och andra experter från Akademiska sjukhuset i Uppsala för att utveckla metoder, tekniker och processer som kan förbättra cancervården. De medverkande kommer att delas in i två grupper och arbeta i parallella processer med olika frågeställningar som identifierats av läkare vid Akademiska sjukhuset, baserade på såväl behandlande läkares som patienters erfarenheter. Genom att använda våra samlade kompetenser och erfarenheter hoppas vi kunna utveckla idéer, projekt och arbetssätt, som kan implementeras och användas i vården av cancerpatienter.

Vårt ”innovation race” syftar till att skapa ett dynamiskt, gränsöverskridande möte mellan olika branscher och mellan privat och offentlig sektor med ett gemensamt fokus på dem som berörs mest av cancervården - patienterna och vårdpersonalen.

Antalet cancerfall i Sverige ökar ständigt och allt snabbare. Cancerfonden beräknar att antalet personer som lever med cancer kommer att ha fördubblats till år 2040. Det får en mängd konsekvenser. Behovet av sjukvård ökar, liksom kostnaderna för samhället. Det leder i sin tur till ökad risk för att vi inte kommer att kunna ge alla patienter den vård de behöver. Men vi kan reducera denna risk genom mer forskning, ökad innovation och bättre samarbeten mellan olika branscher och sektorer.

Vårt ”innovation race” är det första steget på en lång resa där vi prövar nya vägar och färdsätt för att nå vårt mål om en bättre cancervård. För vi är beredda att arbeta tillsammans och med andra för att lösa cancerns gåta och förbättra vården så att fler patienter kan få tillgång till behandling i tid. För det är vad patienterna behöver. Nu!

Eduardo Leyva Pinzon , Sverigechef AbbVie

Amir Hefni, Sverigechef Bristol-Myers Squibb

Joacim Damgard, Sverigechef Microsoft
Läs även:
"Jag tror att vi står inför en revolution"
- Jag hoppas och tror att vi står inför en revolution som i förlängningen kommer att innebära en stor positiv påverkan på patienters liv och hälsa, säger Amir Hefni, Bristol-Myers Squibbs landschef i Sverige.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094