23948sdkhjf

Framtidens digitala sjukvård

Elektronisk hälsoinformatik är avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvård. Att investera i teknik som uppnår kostnadsbesparingar genom förbättrad patientvård och genomströmning kan vara en lösning på vårdutmaningen.
Fördelarna med omedelbar tillgång till relevant information är obestridliga i en bransch som bygger på vård och behandling av människoliv. När nedskärningar och åtstramningsåtgärder fortsätter att påverka sjukvården, är det viktigt för sjukhusledningen att överväga innovativa sätt att möta trycket. Att investera i teknik som uppnår kostnadsbesparingar genom förbättrad patientvård och genomströmning kan vara en lösning på den pågående utmaningen.

Här skriver Carl Ahlgren, försäljningschef för Healthcare för Siemens Financial Services i Norden, om hur elektronisk hälsoinformatik påverkar sektorn:

Framtidens digitala sjukvård - utnyttja elektronisk hälsoinformatik med smarta finansieringslösningar

Vi lever i den digitala tidsåldern och det innebär att informationen nu hämtas, sorteras, lagras och användas på nya sätt i olika sektorer. När det gäller hälso- och sjukvård, så har yrkesverksamma på alla nivåer tillgång till en ständigt växande databas med information om patientvård, historia, kommunikation och mycket mer[1.The Farr Institute of Health Informatics Research http://www.farrinstitute.org/research-education/research. ]

Hälsoinformatik definieras i allmänhet som "De kunskaper, färdigheter och verktyg som gör det möjligt att samla in, hantera, använda och dela information för att stödja genomförandet av vård och för att främja hälsa och välbefinnande.[2Making Information Count: A Human Resources Strategy for Health Informatics Professionals, Department of Health October 2002]. Med hjälp av "hälsoinformatik " kan vårdgivare använda data de redan har för att förbättra vården.

Elektronisk hälsoinformatik innebär mjukvarusystem som elektroniska patientjournaler, Nationell Patientöversikt (NPÖ) och nya generationens bärbara medicintekniska produkter som samlar in data. NPÖ kommer helt enkelt göra patientjournaler mer tillgängliga och gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. NPÖ ger patienten ökat inflytande då den visar om man gett sitt samtycke till att vårdpersonalen läser informationen. Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger bland annat ökad vårdkvalitet tack vare en helhetsbild av patienten, det blir mindre kostsamt och tidskrävande då man slipper dubbelarbete och den ger en bättre samordning mellan vårdgivare [3.INERA http://www.inera.se/]

Bärbara enheter kan också använda sig av informationsteknik. Den handhållna tekniken tillåter sjukvårdspersonal att komma åt patientjournaler och annan information på språng. Denna sammankoppling har potential att påskynda den diagnostiska processen och förbättra behandlingen.

Det finns många fördelar med att använda hälsoinformatik. Uppgifterna som hämtas genom informatik påverkar alla aspekter av vårdkedjan. Att hålla takten med tekniska framsteg kräver betydande investeringar. Dessutom uppgraderas medicinsk programvara och journalföringsprogram ständigt för att fortsätta att förbättra nivån och användning av data. Det är viktigt att sjukhusledningen söker nya och hållbara sätt att investera i ny teknik. Smarta finansieringslösningar såsom leasing blir allt populärare för att möjliggöra kostnadseffektiva investeringar. Sådana finansieringslösningar sprider kostnaden för teknik under en överenskommen finansieringsperiod, med betalningar anordnade att anpassa den förväntade nyttan av användningen av tekniken, såsom förbättrad operationell effektivitet. Detta eliminerar behovet av en stor initial utgift och kan bidra till att förbättra kassaflöde och rörelsekapital. Tillgångsbaserad finansiering ger offentliga vårdinrättningar tillgång till den senaste tekniken och kan bistå med långsiktig finansiell planering. Dessutom så har finansieringsarrangemangen potential att integrera andra kostnader såsom installation och underhåll samt möjliggöra teknikuppgradering i linje med den tekniska utvecklingen.

Helomfattande, skräddarsydda finansieringspaket erbjuds oftast av specialistsjukvårdsfinansiärer som har en fördjupad förståelse av tekniken och dess tillämpningar. De kan därför skapa skräddarsydda finansieringspaket som passar de specifika kraven hos en vårdinrättning. Till exempel så kan specialistfinansiärer anpassa återbetalningsperioden för att passa organisationens kassaflöde. Detta står i kontrast med de standardfinansieringsvillkoren vanligtvis tillgängliga från generella finansiärer.

Elektronisk hälsoinformatik är avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Fördelarna med omedelbar tillgång till relevant information är obestridliga i en bransch som bygger på vård och behandling av människoliv. När nedskärningar och åtstramningsåtgärder fortsätter att påverka sjukvården, är det viktigt för sjukhusledningen att överväga innovativa sätt att möta trycket. Att investera i teknik som uppnår kostnadsbesparingar genom förbättrad patientvård och genomströmning kan vara en lösning på den pågående utmaningen.

Carl Ahlgren, försäljningschef för Healthcare för Siemens Financial Services i Norden

[1] The Farr Institute of Health Informatics Research http://www.farrinstitute.org/research-education/research

[2] Making Information Count: A Human Resources Strategy for Health Informatics Professionals, Department of Health October 2002

[3] INERA http://www.inera.se/
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093