23948sdkhjf

Stockholm väljer bort Waran

Nyligen publicerade Stockholms läns landsting Kloka Listan för 2017. För första gången rekommenderas inte Waran vid förebyggande behandling av stroke vid förmaksflimmer.
I den nyligen publicerade Kloka Listan 2017 – en sammanställning av vilka läkemedel som man rekommenderar stockholmarna att använda vid vanliga sjukdomar – är det inte Waran som rekommenderas i första hand vid förebyggande behandling av stroke vid förmaksflimmer. Istället rekommenderas ett av de nya blodförtunnande läkemedlen som ingår i NOAK-gruppen. Det är första gången någonsin som ett landsting väljer ett annat preparat än Waran.

Motiveringen är den halverade risken för hjärnblödning som biverkan. NOAK-läkemedel har annars minst lika god eller bättre strokeförebyggande effekt jämfört med Waran.

Waran har varit det dominerade blodförtunnande läkemedlet sedan det introduceras i mitten av femtiotalet. Under de senaste åren har det tillkommit tre nya orala direktverkande antikoagulantia – NOAK-läkemedel.

Traditionell behandling med Waran är effektiv, men kan medföra en stor risk för interaktion med födointag och läkemedel, och kräver dessutom INR-monitorering. Alltså regelbunden blodprovskontroll av INR. INR-värdet anger förhållandet mellan levringsförmågan av blod som innehåller Waran och blod som inte innehåller Waran. Ju högre INR-värde, desto större inverkan har Waranet haft på blodets förmåga att koagulera.

De som drabbas av förmaksflimmer löper en starkt ökad risk att drabbas av stroke. Man beräknar att omkring 6 000 personer i Sverige insjuknar varje år. Behandling med antikoagulantia kan förebygga minst två tredjedelar av dessa strokefall.

Internationellt har rekommendationerna redan tidigare ändrats. European Society of Cardiology rekommenderar NOAK före Waran. Även de nordiska kardiologföreningarna ger samma rekommendation.

Nu sluter också Stockholms Läns Landsting upp med sin rekommendation som innebär att patienter med förmaksflimmer ska använda NOAK-läkemedel före Waran. Det finns flera skäl att i första hand rekommendera ett NOAK-läkemedel ur ett patientperspektiv då studier/forskning pekar på att det kommer att leda till minskande antal strokefall och minskar risken för blödningar i huvudet

Här hittar du Kloka Listan 2017 . På sidan 52 och framåt finns de nya behandlingsrekommendationerna mot trombos och emboliprofylax.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079