23948sdkhjf

Det händer i skogsbrynet

| Av Helena Strigård | Tipsa redaktionen

I gränslandet där olika miljöer möts, uppstår gynnsamma miljöer. Det gäller både i skogsbrynet likväl som i universitetsvärlden, menar Helena Strigård, vd SwedenBio.

Vår avgående vd, Jonas Ekstrand, är grönbiolog i botten med ett stort naturintresse. Och ett ännu större intresse för att dela med sig av sitt naturintresse. Under något av våra många samtal beskrev han den alldeles speciella dynamik som uppstår i skogsbryn. Där den täta skogen glesnar ut för att möta öppna landskap händer något spännande. Solljus och vindar får större spelrum, mikroklimat och livsbetingelser förändras. I det här mötet mellan olika biotoper uppstår zoner med större variation och livet blir mer intensivt.

Inte långt efter detta samtal var vi i Uppsala för att förstå vad det är som gör att det från vissa Uppsalaprofessorers lab tycks strömma ut entreprenörer. Individer med både kommersiellt driv och en stark vetenskaplig grund som kanaliserar in dessa egenskaper i innovativa, livskraftiga start-ups.

Liknande miljöer finns på fler universitet runt om i landet. Den gemensamma nämnaren tycks vara att professorerna välkomnar öppenhet och samarbeten mellan akademi och det omgivande samhället. Vägen från akademi till näringsliv är inte enkelriktad för dessa individer. Tvärtom så står de med en fot i vardera sektorn och binder ihop miljöerna. Deras företagsverksamhet berikar den akademiska forskningen och vice versa.

Det är uppenbart att det inte bara i naturen som speciella biotoper uppstår då olika miljöer möts. Det gäller samhället i allra högsta grad. Det dessa professorer i själva verket lyckas med är att skapa skogsbryn, ett socialt gränsland som tycks innebära särdeles gynnsamma förhållanden för kreatvititet att frodas. Det är här innovationer uppstår och grunden för vår starka forskningsbas läggs.

Dessa skogsbrynsprofessorer förtjänar att uppmärksammas. Vid årets SwedenBio Summit kommer vi att lyfta fram dessa särskilt och ta del av deras syn på hur akademisk nyfikenhet och kommersiellt driv berikar varandra.

Som ny vd på SwedenBio kommer jag att fortsätta att prioritera möten. Inte bara för min egen del utan i hur vi som organisation verkar. En stor del av vår verksamhet handlar om att skapa plattformar för ekosystemets olika aktörer att mötas. Att få nätverk att utökas och erfarenheter att spridas.

Vi arbetar också för att genom policypåverkan förbättra förutsättningarna för sektorer att arbeta mer friktionsfritt med varandra och för människor att kunna röra sig mellan dem.

Bland annat behöver meritvärdet för erfarenheter utanför i syfte att stimulera till rörlighet mellan sektorer. I den förra forskningspolitiska propositionen togs några små steg åt det hållet i och med att kriterierna för att meritera sig till de sk meriteringstjänsterna inom akademin gjordes mer enhetliga. Det handlade om grundläggande och självklara principer som att låta tjänserna utlysas transparent och i internationell konkurrens.

Regeringen konstaterade då att den mobilitet som detta skulle leda till ”berikar forskningen och bidrar till att skapa mer dynamiska och pluralistiska forskningsmiljöer samt stärker arbetslivets kompetensförsörjning i stort”. Samtidigt gjordes väldigt lite för att rent faktiskt öka meritvärdet av erfarenheter utanför det egna universitetet.

Nu är det dags att i kommande forskningspolitiska proposition låta principerna för dessa meriteringstjänter dels omfatta alla forskartjänster inom akademin och inte bara en handfull särskilt utvalda tjänster, dels ge dem formell tyngd.

Det finns så många sätt för regeringen att bidra till att fantastiska skopgsbryn skapas vid våra akademiska miljlöer runt om i landet att de inte ryms i denna krönika. Om regeringen till fullo står för det synsätt som gavs uttryck i citatet ovan så borde det vara självklart att fortsätta på det inslagna spåret. Att uppmuntra att människor i sina yrkesverksamma liv bidrar till att knyta ihop olika sektorer.

Och i den andan vill jag önska min avgående vd Jonas Ekstrand varmt lycka till i hans modiga skifte från att framgångsrikt ha lett Sveriges branschförening för life science-industrin till att nu anta utmaningen som vd för Tyresta nationalpark! Jag är övertygad om att det ur denna mix av erfarenheter föds en del innovativa idéer.

Som sagt, det är i skogsbrynet det händer!

Mer om: Swedenbio
Håll dig uppdaterad med Life Science Sweden
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Intervju: Hoppfullt att BCG testas mot nya viruset

Prövningarna av BCG-vaccinet som inleds nu är spännande, enligt Johan Brun, Lif. – Det är det enda vaccin mot covid-19 vi skulle kunna få fram snabbt, säger han.

Första försöken att ge blodplasma till covid-19-patienter

Zantac återkallas av FDA

USA:s läkemedelsmyndighet, FDA, förbjuder fortsatt försäljning av läkemedel som innehåller ranitidin, till exempel Zantac. I Europa och Sverige drogs ranitidin in tillfälligt hösten 2019.

BCG-vaccin prövas mot coronavirus

I länder där barn vaccineras mot tuberkulos är dödligheten i covid-19 relativt lägre än i andra länder, enligt en ny studie. Nu inleds kliniska prövningar där vaccinet testas mot sjukdomen.

Samuel Lagercrantz tillträder som ny chefredaktör för Life Science Sweden

”Det börjar dyka upp produkter på marknaden som inte ska vara där”

Aldrig har utvecklingen av diagnostik gått så snabbt som nu och nya självtester för covid-19 dyker upp i snabb takt. Samtidigt slinker självtester som inte lever upp till regelverket igenom. ”Jag känner i dagsläget inte till något CE-märkt självtest för covid-19”, säger Helena Dzojic från Läkemedelsverket.

Nyhetsbrev

Elon Musk erbjuder gratis ventilatorer till flera länder

Arkiv

Fler länder samarbetar i tester av coronaläkemedel

Tar bort behovet av levertransplantation

Hittills har den enda botande behandlingen vid akut hepatisk porfyri, AHP, varit levertransplantation. Nu kan det nya läkemedlet givosiran, som fick en prioriterad och uppskyndad bedömning av EMA, göra att sådana ingrepp inte behöver genomföras, men det är oklart när det når fram till den svenska marknaden.

Rådgivande referensgrupp ska hjälpa Folkhälsomyndigheten

Med anledning av den pågående pandemin av covid-19 har genrealdirektören för Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson, beslutat om att inrätta en rådgivande referensgrupp med experter inom olika områden.

Jobb & Karriär
Ny på Fass: Elin Svedin

Uttag av läkemedel begränsas

Från och med onsdagen den 1 april får inte apotek lämna ut mer läkemedel än vad som räcker under en tremånadersperiod.

Inför Lab & Diagnostics: "Det handlar ju om liv, även efter corona"

Nytt blodprov kan upptäcka 50 olika cancersjukdomar

Jobb & Karriär
Lif stärker upp inom hållbarhet

Cellink producerar handsprit till Socialstyrelsen

Flera företag inom life science har under rådande coronakris ställt om sina produktioner för att kunna leverera sjukvårdsmateriel till hälso- och sjukvården. Cellink AB är en av de företagen som nu fått en order från Socialstyrelsen värd 5 miljoner kronor.

Kommunerna larmar: Akut brist på skyddsmateriel

Intervju: Vill dämpa lunginflammationen vid covid-19

Synact hoppas på fas II-studier med huvudkandidaten AP1189 för behandling av lunginflammation i samband med coronainfektion.

Läkemedel för lupussjuka på väg att ta slut

Trots bristande evidens förskrivs läkemedel med hydroxiklorokin till covid-19-patienter runt om i världen. Nu rapporterar The Guardian att substansen, som är livsnödvändig för personer med olika lupussjukdomar, håller på att ta slut i flera länder.

Covid-19-patienter kan få plasma från tillfrisknade

Behandlingsalternativen för patienter med svår covid-19 är få. Nu överväger svenska läkare att starta en klinisk studie med plasma från tillfrisknande personer, rapporterar Läkemedelsvärlden.

Nyupptäckt resistensgen kan hota kraftfull antibiotika

Svenskt biotech-företag hjälper danska forskare med coronavaccin

Bioteknikföretaget Attana reste under särskilda restriktioner in i Köpenhamn under veckan för att hjälpa danska forskare att starta nya experiment på väg mot ett vaccin mot covid-19.

Apoteksgruppen Karlshamn är Årets Franchisetagare

Nya regler underlättar för framställning av desinfektionsmedel

Folkhälsomyndigheten tar hjälp av näringslivet för att öka testkapaciteten av covid-19

WHO startar insamling för covid-19

EU kan skjuta upp nya regler för medicinteknik

Lunds universitet forskar om coronavirus i luften

Toleranzia får 2 miljoner kronor från Vinnova

Lunds universitet hoppas att AI kan underlätta för patologer

Två självtester för covid-19 stoppas

Studie: Typ 2-diabetes vanligare hos män med tidig pubertet

Astrazeneca donerar 9 miljoner ansiktsmasker

Studie: Linagliptin gav inga hjärt- eller njurskador hos äldre med typ 2-diabetes

Materielbristen förväntas bli värre under veckan

Forskare har hittat sätt att rensa kroppen på triglycerider

Se alla Medlemsnytt

Biofiltrering med Busch TYR Blåsmaskin

Ny Country Manager PharmaRelations Norge

Perfekt packad skinka med vakuum från Busch

Last week, we introduced ZEISS Lightsheet 7.

Fiskodling med vakuum från Busch Vacuum Solutions

Busch Vacuum Solutions

Energieffektiv produktion med centralvakuum

Stor energibesparing med centralvakuum i förpackningsprocess

Milmed, en effektiv utmanare till Antihistaminer

Vakuumpumpar från Busch till kinesiska sjukhus

Live demo of ZEISS LSM 980 with Airyscan 2 in Malmö

Dr Karl Busch hederssenator vid Münchens universitet

Modern vakuumteknik för avgasning under extrudering

Busch Vacuum Solutions - World Market Leader 2020

Hög driftsäkerhet vid vakuumgenering inom plastindustrin

ZEISS Hour Seminar

Dolphin vätskeringvakuumpumpar

Workshop | Live Cell Imaging in Superresolution Mode

Cognate BioServices announces acquisition of Cobra Biologics

Effektiv vakuumförsörjning för tillverkning av husbilar

Mätteknik för vakuum i ny tappning

ZEISS Two-hour Seminar

ZEISS One-hour Seminar

Learn how you can benefit from ZEISS LSM 900 in less than an hour!

One-hour Seminar

Sänd till en kollega

0.14