23948sdkhjf

Lovande effektdata från Cantargia

Mer än hälften av patienterna har hittills svarat på behandling. Det visar bioteknikbolagets tidiga effekt data från den pågående fas IIa-studien i lung- och bukspottskörtelcancer.

Cantargia har tillkännagett de första interimsresultaten med antikroppen CAN04 i kombination med cellgifter i den pågående fas IIa Canfour-studien. Hittills har bara 10 patienter utvärderats men fler än hälften uppvisar tumörrespons vid behandling med nidanilimab i kombination med kemoterapi.

– Denna tidiga analys av säkerhet och effekt hos patienter med metastatisk cancer är verkligen spännande. Responsfrekvensen är högre än historiska data och inkluderar en patient med fullständig respons. Detta är i linje med hypotesen att CAN04 kan vara synergistisk med cellgifter och motverka cellgiftsresistens, säger Cantargias vd Göran Forsberg i en kommentar.

Av de 7 patienter med metastaserad bukspottkörtelcancer som har utvärderats för effekt har 4 patienter partiell respons , av vilka 3 har mer än 90% minskning av CA19-9, en biomarkör för tumörbelastning i bukspottskörtelcancer. De 3 återstående patienterna har radiologisk eller klinisk progressiv sjukdom men noterbart fick en av dessa patienter tumörkrympning efter den initiala progressionen och en stark minskning av CA19-9, vilket indikerar en så kallad pseudoprogression som ibland observeras med immunterapi och tyder på behandlingseffekt. Således har 5 patienter objektiv respons eller pseudoprogression, och 4 patienter har en >90% minskning av CA19-9 efter behandlingsstart.

Av de 10 patienter som hittills inkluderats är 7 fortfarande på behandling, inklusive samtliga 3 patienter i den första säkerhetskohorten som inleddes för mer än 6 månader sedan. 3 patienter har avslutat behandlingen: 1 efter klinisk progression, 1 efter radiologisk progression och 1 drog tillbaka sitt samtycke efter första infusionen.

Den vanligaste biverkningen som observerats med CAN04 är i linje med tidigare rapporterade fas I-data, alltså en mild infusionsrelaterad reaktion under den första infusionen. Förutom denna biverkan är övriga sådana som förväntas med cellgifterna. De vanligaste grad 3- och 4-toxiciteterna inkluderar neutropeni, trombocytopeni och trötthet.

Rekryteringen i PDAC följer i huvudsak den kommunicerade tidsplanen, där sista patient förväntas tidigt Q2 2020. Rekryteringen i NSCLC har varit något långsammare, och därför initieras ytterligare kliniker i Estland, Lettland, Litauen och Spanien. Sista NSCLC-patient förväntas i början av Q3 2020.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078