23948sdkhjf

Stort intresse för Uppsala-företag i ny satsning

Svenska innovationsstödssystem är väldigt bra för företag i uppstartsfas och tidig utveckling, men svårigheterna för life science-företag börjar där inkubatorsprogrammen tar slut och de statliga medfinansieringarna blir för små. Därför har Tillväxtverket tillsammans med Stuns i Uppsala valt att testa en utlysning för att möta detta gap.

Riskkapitalinvesteringar minskar just nu i Europa för life science, vilket ställer högre krav på regeringars investering i innovation. Där dessutom omsättningen av produktlivscykler accelererar samt ny kunskap och rön duggar tätt inom kunskapsintensiva branscher som life science, så behövs fler satsningar för att möta behoven och nå målen. De länder som vill fortsätta att vara framgångsrika exportländer bör därför förstärka sina insatser och se över sina innovationsstödssystems förmåga att hjälpa företagen.

Bio-X är programmet som startade som initiativ inom Uppsala Bio, Uppsalas klustersatsning som en del av Vinnovas Vinnväxt-program, för 16 år sedan. Modellen blev snabbt positivt uppmärksammad och företagen som medverkade i programmet framgångsrika, vilket gjorde att det gick från lokalt till nationellt genom bildandet av det strategiska innovationsprogrammet Swelife.

Uppsala Bio som är en del av Stuns (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) satsning på life science, har nu tillsammans med Tillväxtverket velat pröva om små- och medelstora bolag har möjlighet till att växla upp sin verksamhet genom större offentliga summor i medfinansiering. Det kräver såklart en lika stor finansiell medprestation vilket i sin tur ger en värdeindikator på företagens förmåga att attrahera kapital.

När Tillväxteverkets och Stuns pilot Bio-X Accelerate stängde sin utlysning den 10 januari var resultatet över förväntan. I Östra Mellansverige sökte totalt 31 företag finansiering och merparten var från life science-täta Uppsala. Möjligheten fanns att söka medel mellan 3 och 7 miljoner kronor från Tillväxtverket, vilket kräver motsvarande belopp i privat medfinansiering från bolagen själva. Totalt visade bolagen upp en egenfinansiering på över 160 miljoner, varav ett flertal sökte på maxsumman 7 miljoner kronor. De flesta bolag har sökt medel för att genomföra klinisk validering, vilket bekräftar den hypotes man haft om att just klinisk validering är utmanande att finansiera.

– Vi är såklart överraskade, även om vi hoppades nå ut till bolagen i god tid för att de skulle hinna komma i kontakt med finansiärer. Därför är detta superkul och visar tydligt att detta finansieringsspann behövs i innovationsstödssystemet. Nu önskar vi också hitta alternativa finansieringslösningar till den stora mängd bolag som inte kommer få finansiering genom BIO-X Accelerate, men som tydligt visat och fått kvitto på att deras finansiärer tror på dem, säger Dajana Ilic som är projektledare på Stuns.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079