23948sdkhjf

Stort behov av effektiv Parkinsonmedicin

Allt fler får Parkinsons sjukdom och forskning pågår för fullt kring läkemedel och behandling.

Det finns i dag ingen generellt accepterad förklaring till varför vissa drabbas av Parkinsons sjukdom, den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Parkinsons sjukdom är både kronisk och progressiv. Sjukdomen kan i dag varken hindras från att uppstå eller bromsas. Det medför att det medicinska behovet av nya behandlingar är mycket omfattande, såväl vad gäller symtomlindrande behandlingar som nervskyddande och sjukdomsmodifierande läkemedel som kan sakta ned eller stoppa sjukdomsutvecklingen.

Den åldrande befolkningen gör att antalet drabbade ökar snabbt. Globalt sett beräknas i dag över sex miljoner människor vara drabbade, vilket är en fördubbling sedan 1990. Prognoserna pekar på att antalet patienter kommer att uppgå till nära 14 miljoner år 2040.

Flera företag arbetar med att utveckla nya behandlingar för patienter med Parkinson och ett av dem är Göteborgsbolaget Irlab Therapeutics. De har två läkemedelskandidater i klinisk fas II för behandling av Parkinsons sjukdom. Utöver det har de tre projekt i preklinisk fas.

Målet är att mer effektivt kunna behandla några av de svåraste symtomen i Parkinsons sjukdom, nämligen ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kortikal dysfunktion (minskad funktion i hjärnbarken), som försämrad kognition och balans med återkommande fall (PD-Fall). Utvärderingen av olika substanser tar hänsyn till helhetseffekter som är kopplade till det samspel som sker i hjärnan, snarare än på enskilda mekanismer.

Under åren 2016 – 2019 genomförde Irlab kliniska fas I- och fas II-studier med både IRL790 och IRL752. Studierna visade att båda substanserna tolereras väl, både av friska personer och patienter med Parkinsons sjukdom. Därtill har båda läkemedelskandidaterna indikerat lovande effekter som har möjlighet att fylla ett uttalat medicinskt behov för personer med Parkinsons.

Bolaget planerar nu nästa kliniska utvecklingssteg med respektive kandidat, vilket innebär en klinisk fas IIb-studie med IRL752 och en fas IIb/III-studie med IRL790, båda med planerade starter under 2020. Målet med studierna är att bekräfta de behandlingseffekter som de tidigare patientstudierna indikerade, samt säkerställa kandidaternas säkerhet och tolerabilitet i större patienturval.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062