23948sdkhjf

Utvecklar nästa Losec

Tar in 250 miljoner kronor för att ta projekt fram till fas III – Har blockbusterpotential.

Bioteknikbolaget Cinclus Pharma har tagit in 250 miljoner kronor genom en emission. Den tecknades dels av Fjärde AP-fonden, som därmed blir ny ägare i bolaget, och dels av de befintliga ägarna Bengt Julander, Jonas Sjögren och Recipharm Venture Fund.

Den stärkta kassan ska användas till att finansiera utvecklingen av läkemedelskandidaten X842 mot gastroesofagal refluxsjukdom, Gerd, där magsyra stöts upp i matstrupen.

Cinclus Pharma är ett onoterat bolag som grundades år 2014. Medlemmarna i företagets ledningsgrupp, som består av vd Kjell Andersson och Peter Unge, medicinsk chef, är medgrundare till bolaget tillsammans med fyra kollegor. De var båda med i de projektteam som utvecklade Astrazenecas blockbusterläkemedel mot refluxsjukdom, Losec (omeprazol) och Nexium (esomeprazol).

Även X842 utvecklades på Astrazeneca och mellan åren 2001-2005 utfördes 23 fas I- och fas II-studier med en relaterad substans; linaprazan. Resultaten visade att behandlingen var vältolererad, snabb och effektiv men på grund av för kort verkningstid lades projektet ned.

Tillsammans med kollegan Mikael Dahlström köpte Kjell Andersson, som då var preklinisk projektledare på Astrazeneca, rättigheterna till alla proläkemedel till linaparzan. X842 är en av dessa substanser. Den stannar längre tid i kroppen än linaparzan och är nu Cinclus Pharmas huvudprojekt, med inriktning mot Gerd-patienter med allvarlig inflammation i matstrupen, esofagit.

Cinclus tror att X842 kan bli en mer effektiv behandling än befintliga läkemedel mot Gerd – det vill säga protonpumpshämmare som Losec och Nexium – med hänsyn till symptomlindring och utläkning av skador i matstrupens slemhinna. Det är svårt att hålla pH-värdet i matstrupen på en normal nivå dygnet runt med befintliga terapier och Cinclus påpekar att 40 procent av de som behandlas med dessa läkemedel inte får en tillräckligt bra symptomlindring. Hos drygt 35 procent av de som fått skador på matstrupens slemhinna av Gerd kvarstår skador även efter att de behandlats med protonpumpshämmare i läkningsdos.

– Introduktionen av Losec och andra protonpumpshämmare under 1980- och 90-talet var ett stort steg framåt i behandlingen av Gerd, men det finns potential att hjälpa betydligt fler patienter till ett bättre liv genom att utveckla ännu effektivare läkemedel, säger Kjell Andersson, vd Cinclus Pharmas, i ett pressmeddelande.

X842 tillhör en ny klass läkemedel kallade P-Cab (Potassium Competetive Acid Blockers), som enligt Cinclus kan kontrollera syraproduktionen i magen på ett mer kraftfullt sätt än protonpumpshämmare. I en klinisk fas I-studie visade den sig ha en bra säkerhetsprofil och farmakokinetik.

De pengar som tagits in genom emissionen ska finansiera en fas II-studie med X842 som planeras starta under andra halvåret 2020. De ska även användas till att betala ytterligare operativa kostnader som krävs för att senare kunna gå in i fas III.

Om X842 når marknaden så finns det potential till försäljning på blockbusternivå, menar Cinclus Pharma.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125