23948sdkhjf

Lunds universitet forskar om coronavirus i luften

Finns det nya coronaviruset i luften? Det är en av de mest central frågorna som forskare ställer sig i nuläget. Lunds universitet har börjat samla in data för att titta närmare på frågan.

Det finns många frågor kring smittskydd och coronaviruset. Vad vi vet är att det handlar om droppsmitta, alltså slem från hosta eller nysningar. Det har också visat sig att coronaviruset kan överleva flera dagar på hårda ytor. Men viruset kan också överleva i luftburna aerosoler, enligt en amerikansk studie.

Nu tittar forskare vid Lunds universitet på virusets överlevnad i luften.

– Coronaviruset smittar framförallt genom kontaktsmitta och droppsmitta via nysningar och hosta. Men man antar också att viruset i vissa situationer kan smitta via aerosoler, små luftburna partiklar, i luften, säger Carl-Johan Fraenkel, specialist i infektionsmedicin vid SUS och en av forskarna i projektet.

Några av de centrala frågeställningarna i forskningsstudien är: när sprids smittan från patient till luft? Är det tillräckliga mängder för att någon ska kunna bli sjuk av dem? Kan patienter i respirator sprida virus till luften? Vilken typ av andningsskydd behövs? Och hur ska luften renas?

Tar luftprover på infektionsklinik

Forskarna har under ett par veckor samlat in luftprover på infektionskliniken i Lund. Mätningarna görs med instrument som är specialbyggda för att samla in biologiska ämnen från luften. Prover tas både från korridorer, allmänna ytor och inne i patientrummen.

– Den största utmaningen med mätningarna inne hos patienterna är att minimera alla typer av smittrisker. Patienterna som vårdas vid infektionskliniken är ofta allvarligt sjuka och kan behöva andningshjälp med extra syrgas, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola och ansvarig för forskningsprojektet.

Tillsammans med andra forskare vid Lunds universitet har Jakob Löndahl studerat luftburen smittspridning, bland annat har vinterkräksjukan varit i fokus.

– Coronaviruset är naturligtvis i fokus nu eftersom vi är i akut behov av mer kunskap om den luftburna smittspridningen, säger Jakob Löndahl.

– Vår tidigare forskning visar att aerosoler av vinterkräksjukeviruset är vanligast efter kräkningar och att det verkar finnas förutsättningar för luftsmitta. Jag tror att vi denna gång kan hitta spår av viruset exempelvis när extra andningsstödjande behandling sätts in, säger Carl-Johan Fraenkel.

Väntar på provresultat

De första luftproverna från patientrummen är tagna och insamlade. Nu väntar forskarna på en laboratorieanalys då proverna koncentreras för att det genetiska materialet ska kunna avläsas och eventuella virus upptäckas. Om allt går enligt planerna tror Jakob Löndahl att det finns preliminära resultat inom de närmsta veckorna.

– Genom detta forskningsprojekt vet vi förhoppningsvis snart mer om och hur coronaviruset kan spridas via luft, säger avslutar han.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078