23948sdkhjf

Kancera tar patent för att kunna utveckla covid-läkemedel

Forskningsföretaget Kancera söker patent för två av sina substanser som de anser kan ha potential att behandla hyperinflammation vid covid-19.

Målet med Kanceras läkemedelskandidaten KAND567 är att motverka den akuta inflammation och efterföljande vävnadsskada som uppstår vid en hjärtinfarkt. Substansen fungerar genom att blockera receptorn för peptiden fraktalkin. Företaget har ytterligare en läkemedelskandidat, KAND145, som fungerar genom att blockera fraktalkinreceptorn men som inte ligger lika långt fram i utvecklingen.

Nu har Kancera ansökt om patent för de två substanserna. Patenten gäller behandling och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner. Bakgrunden är att det verkar som att de svårast sjuka covid-patienterna drabbats av en okontrollerad inflammation som sedan försatt dem i ett livshotande tillstånd. I ett pressmeddelande skriver företaget att det inlett diskussioner med forskare om möjligheten att utveckla de två fraktalkinblockerarna som behandling mot hyperinflammation vid covid-19

– I takt med att kunskapen om det akuta sjukdomsförloppet hos covid-19-patienter ökar, stärks bilden av att någon av våra fraktalkinhämmare har potential att bli en effektiv behandling som kan bromsa sjukdomsutvecklingen för de patienter som riskerar att gå in i tillstånd som kräver intensivvård. Det här är ännu tidiga analyser, men eftersom våra data leder oss mot ett antaget behandlingskoncept som har stor potential för vårdgivare och patienter, bedömer vi att en patentansökan är motiverad för att vi ska kunna utvärdera denna möjlighet ytterligare, säger Thomas Olin, vd för Kancera, i ett pressmeddelande.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14