23948sdkhjf

Mikrovågor ska leta brösttumörer

Diagnostiken av bröstcancer skulle kunna förbättras av mikrovågsteknik, anser forskare från Chalmers som arbetar med att ta fram en prototyp för tekniken.

Vid diagnostik av bröstcancer används i dagsläget bland annat röntgentekniken mammografi. En nackdel med tekniken är att det finns en risk att missa tumörer, särskilt i så kallade täta bröst som innehåller mycket körtelvävnad. En forskargrupp vid Chalmers jobbar nu i samarbete med amerikanska Dartmouth College med att ta fram en ny teknik för diagnostik av bröstcancer, där tumörerna detekteras med hjälp av mikrovågor.

– Mikrovågor detekterar andra egenskaper än röntgenstrålning, berättar Andreas Fhager, docent i biomedicinsk elektromagnetik och ledare för forskningsgruppen.

Det handlar dels om hur mycket vågen dämpas, dels om hur ljushastigheten påverkas när vågen passerar olika vävnader.

– Mikrovågstekniken befinner sig i en tidig fas men det finns studier som visar att den skulle ge en större kontrast mellan tumörer och frisk vävnad än vad man får vid mammografi. Det verkar heller inte som att resultaten skiljer särskilt mycket mellan täta bröst och andra.

I dagsläget jobbar forskarna med en prototyp, där den person som ska undersökas får ligga på en brits med hål där ett bröst i taget får hänga ned i en kopplingsvätska. I hålet finns ett system med antenner som rör sig upp och ner och undersöker olika
delar av vävnaden med mikrovågor.

– Det är den design som vi jobbar med idag men vi vet inte om det är den mest praktiska lösningen i slutänden. I framtiden kanske vi kan få till ett system där patienten står upp men då måste vi komma på en bra lösning för hur kopplingsvätskan ska stanna där den är och inte rinna ut.

Förhoppningen är att prototypen ska vara färdig efter sommaren. Sedan väntar en utprövningsfas innan systemet kan utvärderas kliniskt, vid Sahlgrenska sjukhuset
i Göteborg.

– Vi kommer att genomföra en pilotstudie för att bevisa proof of concept samt att det finns en klinisk nytta med tekniken. Vi tror att vi kan utföra de första kliniska mätningarna om ungefär ett år, säger Andreas Fhager.

– Om allt går bra måste ett företag så småningom ta över projektet för att skala upp tillverkningen och driva utvecklingen vidare.

Förutom huvudprojektet inom bröstcancer jobbar gruppen bland annat även med stroke- och traumadiagnostik.

– Där har mikrovågor fördelen att undersökningen kan genomföras redan i ambulansen, vilket är väldigt bra med tanke på att tidsaspekten är mycket viktig vid stroke, säger Andreas Fhager.

Förutom diagnostik tittar gruppen även på att använda mikrovågsteknik inom medicinteknik och behandlingar mot olika sjukdomar.

– Mikrovågor och medicinteknik är inte första kombinationen man tänker på och vår forskning är en intressant korsbefruktning av två områden. Det finns många situationer där problemen kan lösas genom att kombinera kunskaper.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078