23948sdkhjf

Negativa resultat i ny covidstudie med malariamedel

Ett malariamedel som prövas mot covid-19 gav inte effekt, enligt de första resultaten från en stor placebokontrollerad studie. Samtidigt hissar tidskriften Lancet en varningsflagga för en tidigare studie om samma läkemedel.

Igår, onsdag, publicerade New England Journal of Medicine de första resultaten från en randomiserad och placebokontrollerad studie där malarialäkemedlet hydroxiklorokin utvärderades mot covid-19.

I studien ingick 821 personer utan symtom, varav nära 90 procent tillhörde riskgrupper för att smittas av det nya coronaviruset. Incidensen av nyinsjuknande skilde sig inte signifikant mellan de som fick läkemedlet och kontrollgruppen. Biverkningar var vanligare bland dem som fick malarialäkemedlet, men inga allvarliga sidoeffekter rapporterades.

Studien har fått kritik bland annat för att den genomfördes via internet och att patienterna inte undersöktes av läkare. Samtidigt är den i linje med andra studieresultat som har offentliggjorts.

En tidigare stor observationsstudie om samma läkemedel och om ett annat malariapreparat, klorokin, mot covid-19 har blivit än mer kritiserad. Tidskriften Lancet som publicerade studien har nu lagt ut en varningstext där de uppmärksammar läsare på att studien är ifrågasatt.

Resultaten från Lancet-studien pekade på att det saknas fördelar för patienter med covid-19 som fick någon av de två malariamedicinerna. Enligt resultaten kunde de två preparaten också kopplas till ökad dödlighet för patienter med covid-19 som vistas på sjukhus.

Efter det att Lancet publicerade resultaten skrev över 100 forskare och kliniker ett öppet brev till tidskriften där de bland annat ifrågasatte studiens metod, något som New York Times rapporterat om. Studien kritiseras bland annat för att artikelförfattarna vägrat ange vilka sjukhus som bidragit med patientdata eller i vilka länder som sjukhusen finns. Kritikerna vill att data från den databas som använts ska granskas.

”Helst bör databasen offentliggöras, men om det inte är möjligt bör den åtminstone granskas självständigt och en revision bör utföras”, skriver Allen Cheng, professor i infektionsmedicin i Melbourne, Australien, till New York Times.

Läs studien i New England Journal of Medicine:

David R. Boulware m fl. A Randomized Trial of Hydroxychloroquine as Postexposure Prophylaxis for Covid-19. New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa2016638

Läs studien i Lancet:

R. Mehra, Mandeep, m.fl. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis, The Lancet, Publicerad online 22 maj, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31180-6

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.297