23948sdkhjf

Tom Britton: ”Nivån för flockimmunitet är lägre än vad vi trott”

Nya matematiska modeller pekar på att flockimmunitetsnivån är kraftigt lägre än vad man tidigare trott, och att immuniteten i dagsläget spelar en större roll, enligt en ny rapport.

Hittills har man trott att omkring 60 procent av befolkningen behöver vara immuna för att flockimmunitet ska uppstå. Beräkningen baseras på att befolkningen vaccineras, inte på att smittspridningen sker någorlunda fritt. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science redogör professor Tom Britton och docent Pieter Trapman vid den matematiska institutionen på Stockholms univeristet, hur deras matematiska modell räknat ut hur annorlunda immuniseringen ter sig när det sker via smittspridning och inte via vaccinering. Enligt resultaten kan nivån för flockimmunitet kan vara betydligt lägre, omkring 40–45 procent, när det sker via smittspridning.

– Flockimmunitetsnivån är lägre än vad man hittills trott, men även innan man uppnår den nivån har effekten av immuniteten i befolkningen en större reducerande effekt än vad man tidigare har trott, det visar våra resultat, säger Tom Britton till Life Science Sweden och fortsätter:

– Vår forskning visar att när immuniteten uppstår via smittspridning så är den inte jämt fördelad, som vid vaccinering. Det är fler immuna bland de socialt aktiva och de extra mottagliga vilket gör att immuniteten är mer effektivt distribuerad i befolkningen. Det gör i sin tur att färre behöver vara immuna totalt sett för att flockimmunitet ska uppstå.

Restriktioner har spelat roll

I flera länder har man börjat lätta på restriktionerna som införts under coronapandemin. Tom Britton menar att restriktionerna har haft en större betydelse i frågan om flockimmunitet än vad som hittills diskuterats.

– Ingen har riktigt tänkt på att när vi bromsar in sjukdomsspridningen kanske mindre än hälften smittas, och även då är immuniteten spridd på ett effektivare sätt jämfört med ett ohämmat utbrott. Det är ingen som har kommit på det här tidigare, men det är ingen djup insikt så därför är det ingen som betvivlar sanningshalten i det.

Frågan om flockimmunitet kan hjälpa oss att stå emot en andra våg av smittspridningen har diskuterats flitigt i medierna. Tom Britton menar att en mer utbredd smittspridning minskar risken för en mer omfattande andra våg. Däremot håller han med andra forskare om att det fortfarande finns risk för mindre lokala utbrott.

– Vårt resultat säger att när vi släpper på restriktionerna i Stockholm är det väldigt osannolikt att det kommer bli en jättestor andra våg. Vi är inte uppe i flockimmunitetsnivåer i Stockholm, men den immunitetsnivån som vi har är enligt våra resultat av större betydelse än vad man tidigare trott.

En annan forskargrupp från Liverpool har kommit fram till liknande slutsatser men med annan modell.

Läs rapporten:

T. Britton, F. Bell, P. Trapman. A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2. Science Magazine. Publicerad online 23 juni. DOI: 10.1126/science.abc6810

Kommentera en artikel (2)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096