23948sdkhjf

Stor genomslagskraft för immunterapi i Sverige

En rapport från Regionalt cancercentrum, RCC, visar att användningen av immunterapi ökat under de senaste två åren.

RCC:s rapport om läkemedelsanvändning bygger på inrapporterad data från regionerna och omfattar sammanlagt 7 229 registrerade läkemedelsbehandlingar under 2018-2019. Under perioden har rapporteringen till Register för cancerläkemedel successivt förbättrats och de totala antalet registrerade behandlingar har ökat under de senaste två åren.

Enligt Kenneth Villman, tillförordnad ordförande för RCC:s Nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel, har det höga antalet registreringar gjort det möjligt att börja dra ”begränsade men viktiga slutsatser” från den samlade datan.

– Vi ser till exempel att behandling med immunterapi fått ett gott genomslag i landet och att behandlingsresultaten vid metastaserat malignt melanom verkar vara i nivå med vad som kan förväntas utifrån de långtidsuppföljningar av kliniska prövningar som har presenterats, säger han i ett pressmeddelande.

I rapporten finns regionala skillnader där registreringen har kommit olika långt och även användningen av läkemedel skiljer sig åt mellan regionerna. Kenneth Villman ser en större skillnad mellan registreringen av adjuvant nivolumab och pembrolizumab, vilket han befarar har att göra med en viss underanvändning i vissa regioner. Detsamma gäller den registrerade användningen av CDK 4/6-hämmare vid bröstcancer, och daratumumab vid myelom. Där kan det finnas både över- och underanvändning i vissa regioner, menar han.

Utvecklingen av registreringen måste stärkas och arbetet intensifieras, det anser cancersamordnaren Hans Hägglund vid Sveriges Kommuner och Regioner samt ordförande för RCC.

– Av rapporten framgår att det finns tecken på signifikanta regionala skillnader i användningen av vissa läkemedel, även om registreringsgraden skiljer sig åt mellan regionerna. Men ska vi få ordentligt tryck i arbetet med att göra patienternas tillgång till nya och ofta dyra läkemedel mer jämlik i hela landet behöver vi ha ännu säkrare data, säger han i pressmeddelandet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078