23948sdkhjf

Lovande resultat för oral terapi vid atopiskt eksem

Bättre läkning av huden efter oral behandling, enligt nya studieresultat.

Resultat från en dubbelblind randomiserad klinisk fas III-studie med Rinvoq (upadacitinib) som oral behandling vid atopiskt eksem pekar på en förbättrad hudläkning och minskad klåda jämfört med placebo, enligt bioläkemedelsföretaget Abbvie. I den aktuella studien har man undersökt ungdomar och vuxna med måttlig till svårt sjukdom.

Omkring 25 procent av alla ungdomar och 10 procent av alla vuxna drabbas av den kroniska hudsjukdomen atopiskt eksem, eller atopisk dermatit. Sjukdomen går i skov och visar sig genom kliande hudutslag med eventuellt hudsprickor och smärta som följd. Den senaste studien Measure Up 1 är den första fas III-studien som utvärderar effekten och säkerheten hos upadacitinib vid behandling av måttlig till svår atopiskt eksem. Studieresultaten pekar på att patienterna visade en signifikant förbättrad hudläkning, jämfört med placebo, när de under 16 veckor en gång dagligen behandlades med 15 eller 30 mg upadacitinib. De deltagare som behandlades med 30 mg upplevde att klådan minskade redan efter första behandlingsdosen, för de som fick 15 mg upplevdes en förbättring efter två dagar.

− Personer med atopisk dermatit kämpar ofta med ihållande hudsymptom och klåda, vilket innebär att det finns ett stort otillfredsställt behov inom denna patientgrupp, sade Michael Severino, läkare, viceordförande och operativ chef för AbbVie, i ett pressmeddelande.

Allvarliga biverkningar rapporterades hos 2,1 procent av de som fick upadacitinib 15 mg, och hos 2,9 procent som fick placebo. Vanligaste biverkningar var ackne, övre luftvägsinfektion och nasofaryngit. Infektion med herpesvirus observerades hos de patienter som fick upadacitinib 30 mg, 1,1 procent, och i placebo-gruppen, 1,4 procent Inga fall noterades i gruppen som fick upadacitinib 15 mg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094